200 000 uutta työpaikkaa

Taloutemme näivettymiskierre on katkaistava. Tarvitsemme yksityiselle sektorille 200 000 uutta työpaikkaa kymmenessä vuodessa. Se edellyttää kasvun luomista erityisesti uusille toimialoille kuten bio- ja luovaan talouteen. Perinteisiä toimialojamme on uudistettava ja vahvistettava.

Yhteiskuntasopimuksella on parannettava yritystemme kilpailukykyä. Verotuksen on kannustettava yrittäjyyteen, riskinottoon ja työntekoon. Toimeliaisuutta ja kilpailua rajoittavaa sääntelyä on purettava. ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinta on poistettava.

Yritystoimintaa ja kansalaisten arkea tukevan liikennepolitiikan painopistettä pitää siirtää uusista kalliista hankkeista teiden, ratojen ja muiden väylien kunnossa- ja ylläpitoon.

Työuria on pidennettävä. Eläkeratkaisun lisäksi tarvitsemme yhä nopeampaa valmistumista työelämään, työkyvyn ylläpitoa ja kuntoutusta, osatyökykyisten osaamisen hyödyntämistä ja entistä parempaa työhyvinvointia. Työmarkkinoita pitää uudistaa niin, että samaan aikaan vahvistetaan työntekijän turvaa ja lisätään joustoja työnantajalle.

Sosiaaliturvaa pitää kehittää siten, että se turvaa ihmisen perustoimeentulon ja samalla kannustaa työn vastaanottamiseen. Perustulon toimivuutta tulee testata ja kehittää alueellisten kokeilujen kautta.

On haettava keinoja investointien vauhdittamiseksi sekä tuotekehitys- ja tutkimustoiminnan bruttokansantuoteosuuden nostamiseksi lähemmäs neljän prosentin tavoitetta. Yrityksiä voidaan kannustaa tähän ottamalla käyttöön Viron veromallin sijasta sovellus jakamattoman voiton varausjärjestelmästä.