Biotaloudesta ja digitalisaatiosta kasvua

Biotaloudesta voidaan tehdä miljardiluokan menestystarina koko Suomelle. Uusiutuvia luonnonvaroja voidaan perinteisten alojen lisäksi hyödyntää esimerkiksi biomuovien, uudenlaisten pakkausten ja lääkkeiden valmistuksessa.

Hiilenmusta energiapolitiikka on ajettava alas lisäämällä kotimaista ja uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan osuus käyttämästämme energiasta pitää nostaa 32 prosentista yli 60 prosenttiin seuraavan 20 vuoden aikana.  Puurakentamista pitää lisätä ja kaavoituksella edistää puun käyttöä myös kerrostalo- ja julkisessa rakentamisessa.

Suomen euromääräinen elintarviketuonti on kolminkertainen vientiimme verrattuna. Tätä ruokatasetta pitää oikaista miljardilla eurolla vahvistamalla puhtaiden elintarvikkeidemme arvostusta, kasvattamalla jalostusarvoa ja markkinoimalla tuotteitamme entistä paremmin. EU:n elintarvikepolitiikassa on varmistettava kuluttajien oikeus ruuan kattaviin alkuperämerkintöihin ja tuotteiden jäljitettävyyteen. Alkutuottajille pitää taata oikeudenmukainen osuus elintarvikeketjun tulonjaossa.

Julkisen sektorin pitää varmistaa edellytykset digitaalisten palvelujen kehittymiselle. Kansalaisen pitää voida valvoa itsestään tallennettuja ja käytettyjä tietoja sekä hoitaa kaikki viranomaisasiointi sähköisesti.  Nopea ja kohtuuhintainen laajakaistayhteys on turvattava kaikille kansalaisille ja yrityksille. Digitalisaatiolla ja tietojärjestelmien kuntoon laittamisella voidaan lisätä julkisen sektorin tuottavuutta, vapauttaa työtekijöiden aikaa asiakkaiden kohtaamiseen ja lisätä työhyvinvointia.