Kotipalvelut ja valinnanvapaus takaisin perheille

Suomi tarvitsee johdonmukaista ja eriarvoistumista vähentävää perhepolitiikkaa.

Perheillä pitää olla aito valinnanvapaus lastensa hoidon ratkaisuissa. Kotihoidon pakkokiintiöittäminen äidin ja isän kausiin ei ole toimiva ratkaisu.  Etenkin pienten lasten vanhemmille pitää luoda entistä paremmat mahdollisuudet joustaviin työaikaratkaisuihin.

On lisättävä kunnallista kotipalvelua perheiden avuksi tilapäisissä vaikeuksissa. Parannetaan tiedon liikkumista lapsen asioissa eri toimijoiden välillä. Turvataan riittävä ja osaava lastensuojelun henkilöstö.