Piste velaksi elämiselle

Suomi tarvitsee rohkean talousohjelman. Valtion velaksi eläminen on saatava loppumaan 6-7 vuodessa. Tärkeintä on saada Suomen talous kahden prosentin kasvu-uralle viimeistään vuonna 2019 ja siten turvata hyvinvointimme edellytykset.

Valtiontalouden todellinen alijäämä on painettava alle kahden miljardin euron ja kuntatalouden alijäämä noin miljardiin seuraavalla vaalikaudella. Talousohjelma merkitsee tiukkaa julkisen sektorin menokuria, tuottavuuden parantamista, turhan sääntelyn purkamista ja tarvittaessa 2 miljardin menosäästöjä. Suuret uudistukset kuten eläkeuudistus, muu työurien pidentäminen ja taistelu harmaata taloutta vastaan pitää viedä määrätietoisesti maaliin.