Puhdas ympäristö jälkipolville

Ilmastonmuutos on pysäytettävä. Kaikkien maiden on yhdessä asetettava raamit ja pelisäännöt päästöille ja ilmastoponnisteluille. Suomessa tulee lopettaa kivihiilen käyttö ja vähentää fossiilisen öljyn käyttöä kolmannekseen 2030-luvulle mennessä. Hiiletön Helsinki 2025 –hanke on käynnistettävä. Uusiutuvan käyttöä lisätään verotuksen painopistettä muuttamalla ja normitusta helpottamalla.

Suomen on etsittävä käytännönläheisiä ratkaisuja maailmalaajuisiin haasteisiin, ilmastonmuutokseen sekä ruoka-, vesi- ja energiapulaan. Niiden ratkaisemisesta syntyy myös uusia työpaikkoja biotalouteen ja puhtaan teknologian yrityksiin sekä elintarviketeollisuuteen.  

Luonnon monimuotoisuutta pitää varjella ennen kaikkea Etelä-Suomen metsänsuojeluohjelman Metson kaltaisilla vapaaehtoisuuteen perustuvilla keinoilla. Suomen, muiden Itämeren reunavaltioiden ja EU:n on kannettava yhdessä vastuunsa yhteisen meremme pelastamisesta. Esimerkiksi ravinnekierron tehostaminen ja siihen liittyvät tekniset ratkaisut parantavat sekä Itämeren että sisävesien tilaa ja voivat samalla luoda maahamme uusia työpaikkoja.

Ihmisten on saatava asua toiveidensa ja elämäntilanteidensa mukaisesti missä ja miten he haluavat. Rakentaminen ja asuminen tarvitsevat omat normitalkoonsa. On perattava läpi rakentamista vaikeuttavat määräykset niin kaupungeissa kuin maaseudullakin.

Kosteus- ja homeongelmien ehkäisyssä tarvitaan kansallinen ryhtiliike. Se tarkoittaa parempaa osaamista ja vastuunkantoa niin rakennusten tilaamisessa, suunnittelussa, valvonnassa, itse rakentamisessa kuin tilojen käytössäkin.