Färre normer, större förtroende

Vi finländare måste arbeta för samma mål. Samhällets och närsamhällenas skyddsnät ska fungera. Invånarna i ett harmoniskt samhälle hjälper varandra, behandlar varandra rättvist, ger alla möjlighet att delta och följer gemensamma spelregler.

Finländarna behöver ingen enorm uppsättning normer, utan större ömsesidigt förtroende. Ett samhällskontrakt behövs för nödvändiga reformer, bättre konkurrenskraft och högre sysselsättningsnivå – ett exceptionellt intensivt och engagerande samarbete mellan regeringen, riksdagen, arbetsmarknadsorganisationerna, företagen och andra aktörer.

Staten ska öka förtroendet framför allt genom konsekvent och långsiktigt beslutsfattande. Ledningssystemet inom den offentliga sektorn ska förnyas med början från statsrådets arbete. Statens bokföringspraxis ska förnyas.

Den offentliga sektorn ska möjliggöra i stället för att bromsa – och uppmuntra till företagande och arbete. Onödiga normer ska slopas. Klara tidsgränser behövs för behandlingen av tillstånd, klagomål och andra ärenden. Smidig offentlig förvaltning ska göras till en konkurrensfördel för Finland.