För hälsan – ansvar för det egna välbefinnandet

Vi har ett stort ansvar för hur vi själva och våra medmänniskor mår. Välbefinnandet påverkar vi genom våra levnadsvanor och andra val. Det är samhällets uppgift att skapa förutsättningar för människornas eget ansvarstagande. Till exempel egenvården och rehabiliteringen bör ses över så att de främjar människornas hälsa, välbefinnande och arbete.

Motions- och kulturtjänster främjar välbefinnandet och hälsan. Offentliga medel ska särskilt riktas till fritidsmöjligheter som arrangeras självständigt och som når så många befolkningsgrupper som möjligt. Barn, unga och mindre bemedlade ska garanteras tillräckliga möjligheter till kultur och motion, antingen gratis eller till ett billigt pris. Tröskeln ska vara låg och det ska också finnas tillfällen att pröva på nya hobbyer. De äldres motionsbehov ska tillgodoses.

Finland behöver en nationell satsning på förändrade attityder till alkohol. De kostnader som alkoholen orsakar samhället måste minskas. Målet ska vara måttlighetsbruk, inte berusningsdrickande. Missbrukarvårdens resultat måste förbättras.