Hemservice och valfrihet för familjerna

Finland behöver en konsekvent familjepolitik som minskar ojämlikheten.
Familjerna ska ha en genuin valfrihet i hur de ordnar vården av sina barn. Det är ingen fungerande lösning för hemmavården av barn att införa tvångskvotering för mammans och pappans föräldraledighet.

Särskilt småbarnsföräldrar måste få bättre möjligheter till flexibla arbetstidslösningar.

Den kommunala hemservicen måste utökas så att familjerna kan få hjälp i tillfälliga svårigheter. Utbytet av information om barnet bör förbättras mellan olika aktörer. Barnskyddet måste ha tillgång till tillräcklig och kompetent personal.