Social- och hälsovårdsreformen måste ros i hamn

Medborgarna ska oberoende av boningsort ha tillgång till läkare snabbt och utan orimligt långa resor. Vi måste lyckas med att minska de skillnader i hälsa och välfärd som råder mellan olika befolkningsgrupper. Social- och hälsovårdstjänsterna ska samordnas bättre. Tyngdpunkten ska läggas vid vård och omsorg på basnivå, hälsofrämjande insatser och problemlösning. Därför ska social- och hälsovårdsreformen ros i hamn.

Finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna ska göras enklare och klarare och utvecklas i riktning mot en lösning via en enda kanal. Klienternas valmöjligheter i fråga om tjänsterna bör utökas.

IT-systemen måste utvecklas så att de fungerar bra och de anställda får mer tid för klienterna. En kompatibel kanal för social- och hälsovårdstjänsterna ska tas i bruk senast 2019.