Statlig egendom ska stimulera hela Finland

Statlig egendom ska inte säljas för att täcka underskott i statsfinanserna eller skulder. I stället ska den skapa nytt företagande och nya arbetstillfällen. Tillgången till tillräcklig finansiering är avgörande för företagens tillväxt. En tillväxtfond kan lösa problemet med finansiering.

Statens balansräkning, dvs. den statliga egendomen, ska utnyttjas effektivare. Centern skulle använda en liten del, till exempel 1,5 miljarder av statens företagsegendom på cirka 30 miljarder, för att ge företagens tillväxt vind i seglen under de följande 10 åren. Tillväxtfonden kan via nuvarande aktörer såsom Finlands Industriinvestering Ab, Finnvera Abp och privata aktörer riktas till objekt som uppfyller kriterierna för lönsam företagsverksamhet, så att privata pengar alltid går före. Dessa etablerade aktörer behöver ändå nödvändigtvis nya verktyg och bättre resurser för att finansiera företagens tillväxt. Offentliga medel bör riktas till finansieringens flaskhalsar som ett komplement till den privata finansieringen.

Ett nytt medel, Valtion Infra Oy (Statens Infra Ab), behövs för finansieringen av omfattande trafikprojekt.