Tid för andra, rum för frivillig arbete

Vi bär ansvar för våra medmänniskor genom att ge dem av vår tid och hjälpa dem i vardagen. Det är inte bara humant och värdefullt, utan också oersättligt för vår samhällsekonomi.

Många finländare är aktiva i olika organisationer och annat frivilligarbete. De grundläggande förutsättningarna för denna verksamhet, och särskilt den långsiktiga finansieringen, ska tryggas. Normer och byråkrati som belastar föreningar och organisationer ska lättas upp. Frivilliga bör till exempel få sina resekostnader ersatta och gratis måltider. Allmänna lokaler och utrustning ska erbjudas frivilliga aktörer i större utsträckning.

De frivilligas sakkunskap ska utnyttjas effektivare än i dag. De ska höras oftare redan i beredningen av ärenden och tas med i förnyandet, planeringen och produktionen av tjänster.