Utbildning och kunnande som grundval

Finland ska göras till ett modelland för kreativitet, kunnande och nya lärandemiljöer. Likvärdig grundläggande undervisning och tillgång till utbildning ska tryggas i hela landet. Antalet skolavbrytare ska minskas.

Barnets rätt till småbarnsfostran ska främjas. Inlärningsmetoderna i den grundläggande undervisningen och skoldagens struktur ska förnyas. Användningen av mobila lärandemiljöer och spelbaserat lärande ska ökas. Målet ska vara en timme motion under skoldagen.

Gymnasieelever ska kunna bo hemma. Nätverket för yrkesutbildning ska vara regionalt täckande. Yrkesutbildningstiden ska komprimeras med beaktande av de studerandes behörighet för fortsatta studier. De ungas läroavtalsutbildning ska ändras till ett utbildningsavtal.

Utbildningsbyråkrati och onödiga normer ska gallras ut. Tätare samarbete ska möjliggöras mellan olika utbildningsstadier och utbildningsformer. Försök ska tas in i reformen av utbildningssystemet, till exempel distans- och nätundervisningen i gymnasierna och undervisningen i ryska i Östra Finland.

Utbildningsexporten måste få vind i seglen. Terminsavgifter ska bli möjliga för studerande som kommer från länder utanför EU/EES.