Utslagningen av unga stoppas

Varje ung människa som blir utslagen är en för mycket. Han eller hon kostar samhället 1,2 miljoner euro under sitt liv, för att inte tala om vilket mänskligt lidande utslagning innebär. Utslagning kan inte förhindras genom schematiska lösningar, till exempel genom en höjning av läropliktsåldern.

En ung människa som hotas av utslagning behöver skräddarsydd hjälp. Unga som blivit utan studieplats efter grundskolan måste i sista hand sökas upp i sitt hem så att man kan göra upp en lämplig utbildnings- eller praktikplan med sikte på arbetslivet.
Verksamhetsmodeller som ger de unga fortlöpande, handfast stöd måste tas i bruk. En vuxen ska ta ansvar för den ungas övergripande välbefinnande så att han eller hon inte behöver springa från lucka till lucka.

Försvarsmaktens uppbåd ska utvecklas till ett mer generellt ”framtidsuppbåd” som också gäller unga kvinnor. Vid ett sådant uppbåd kan den unga dels få information om olika alternativ för värnplikten, dels gå igenom sina framtidsplaner med sakkunniga i olika branscher och få handledning och stöd för sina problem.