Terveydeksi – vastuuta omasta hyvinvoinnista

Meillä on suuri vastuu omasta ja lähimmäistemme hyvinvoinnista. Vaikutamme näihin asioihin elintavoillamme ja muilla valinnoillamme. Yhteiskunnan tehtävänä on luoda edellytykset ihmisten omalle vastuunotolle. Esimerkiksi omahoitoa ja kuntoutusta on uudistettava tukemaan ihmisten terveyttä, jaksamista ja työssäkäyntiä.

Liikunta- ja kulttuuripalvelut tukevat hyvinvointia ja terveyttä. Julkisilla varoilla on tuettava erityisesti omaehtoisia, mahdollisimman monet väestöryhmät saavuttavia harrastusmahdollisuuksia. Lapsille, nuorille ja vähävaraisille on varmistettava riittävästi maksuttomia ja edullisia matalan kynnyksen kulttuuri- ja liikuntamahdollisuuksia, myös tilaisuuksia kokeilla uusia harrastuksia. Ikäihmisten liikkumisen tarpeista on huolehdittava.

Suomi tarvitsee alkoholin käyttöön kansalliset asennetalkoot. Alkoholin aiheuttamia kustannukset yhteiskunnalle on vähennettävä. Humalahakuisesta juomakulttuurista on päästävä kohti kohtuukäyttöä. Päihdehuollon ja –hoidon vaikuttavuutta on parannettava.