Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

 

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ykköstavoite on vakauden säilyttäminen Pohjolassa ja Itämeren alueella. Suomi jatkaa aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, jonka kulmakivinä ovat hyvät suhteet naapureihin, kansainvälinen yhteistyö, sotilaallinen liittoutumattomuus sekä oma vahvistettu puolustus perustana yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustaminen.

Suomi kehittää Naton rauhankumppanuutta ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä, mikäli valtionjohto ja suomalaiset kansanäänestyksen kautta päätyisivät joskus uuteen perusratkaisuun. Puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa tiivistetään.

Uusiin uhkiin, kuten kyberhyökkäyksien torjuntaan, panostetaan. Suomi voi korkean teknologian maana kehittää kyberturvallisuudesta ja yksityisyydensuojan turvaamisesta itselleen uuden kasvualan.

Pohjoismaista yhteistyötä on tiivistettävä esimerkiksi arktisessa politiikassa ja EU:n ja YK:n puitteissa etenkin ihmisoikeuksien edistämisessä. Kansainvälisessä toiminnassa ja kehitysavussa painotetaan rauhan rakentamista, ihmisoikeuksia sekä ihmiskunnan suurten uhkien, ilmastonmuutoksen, köyhyyden sekä ruoka-, vesi- ja energiapulan torjuntaa. Ruokaturva – riittävän ravinnon turvaaminen kaikille – on nostettava Suomen kehityspolitiikan kärkitavoitteeksi.

Euroopan unionin tärkein tehtävä on yhä rauhan ja vakauden vahvistaminen maanosassamme ja maailmalla. Suomen pitää jatkaa EU:ssa rakentavaa, määrätietoista ja ajoissa tapahtuvaa vaikuttamista ja huolehtia erityisolosuhteistamme lähtevistä kansallisista eduistamme. Unionin on keskityttävä suuriin kysymyksiin, lakattava puuttumasta liikaa yksityiskohtiin ja annettava jäsenvaltioille liikkumatilaa. EU:ssa jäsenvaltioiden yhteistyön on oltava käytännönläheistä. Yhdessä sovittuja sääntöjä on noudatettava.

Sisäistä turvallisuutta on vahvistettava. Poliisin, ambulanssin ja pelastustoimen on oltava vaaratilanteissa paikalla nopeasti. Sopimuspalokuntien kaltaisen vapaaehtoistoiminnan edellytyksistä ja esteiden poistamisesta on huolehdittava.  Poikkeustilanteissa – kuten laajoissa myrskytuhoissa ja sähkökatkoissa - on turvattava toimiva tiedonkulku ja avunsaanti.