Verotus yrittäjyyttä ja työntekoa kannustavaksi

Suomalaisten verotus on jo maailmanennätysluokkaa. Emme voi enää kiristää kokonaisveroastettamme. Verotuksen pitää olla ennustettavaa, johdonmukaista ja sitä pitää yksinkertaistaa. Sen pitää kannustaa työntekoa, yrittämistä sekä riskinottoa.
Suurten yritysten yhteisöveroalennuksen vastapainoksi henkilöyhtiöiden ja toiminimien asemaa pitää parantaa esimerkiksi verotuksen yrittäjävähennyksellä. Itsensä työllistävien asemaa on helpotettava korottamalla alv-velvollisuuden alarajaa 10 000 euroon ja huojennusaluetta 40 000 euroon.  

Yritysten kasvun ja työllistämismahdollisuuksien vahvistamiseksi on luotava uusi varausjärjestelmä, joka mahdollistaa osan voitosta jättämisen varauksena yritykseen siten, että varaus on purettava esimerkiksi seuraavan neljän vuoden aikana.
Riskinottamiseen kannustetaan esimerkiksi mahdollistamalla luovutustappioiden vähentäminen muista pääomatuloista. Yritysverotuksessa luovutaan tulolähdejaosta.