Keskustan rahoitus

Keskusta.fi / Keskusta / Keskustan rahoitus
Keskusta rahoittaa toimintansa valtiolta saadulla puoluetuella, jäsenmaksuilla ja omalla varainhankinnalla. Varainhankinnan tuotoilla rahoitetaan Keskustan varsinaista- ja vaalitoimintaa. 

Keskusta noudattaa kaikessa toiminnassaan uudistettua vaali- ja puoluerahoituslainsäädäntöä. Edistämme kaikin keinoin rahoituksen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Keskustalla ei ole voimakkaita etujärjestöjä takanaan. Siksi jokainen saamamme euro on tärkeä. Periaatteemme on tehdä pienten purojen varainhankintaa yhteiseksi hyväksi.       

Rahankeräyslupa:

Lupanumero: POL-2015-14004

Lupa on voimassa 22.4.2016-31.12.2017

Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kunnallisvaalit ja itsehallintovaalit, vaalien ehdokas- ja kampanjapäällikkökoulutukset sekä järjestöväen viiden nyrkki koulutukset

Keräystili: FI94 1745 3000 0284 33