Periaateohjelma 2018

Keskustan periaateohjelman uudistaminen 2016-2018

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Keskusta / Periaateohjelma

Keskustan periaateohjelma Tasapainossa Eteenpäin

Keskusta hyväksyi uuden periaateohjelman Sotkamon puoluekokouksessa 10.6.2018.  Periaateohjelma sisältää ne Keskustan arvot ja aatteen suuret suuntaviivat, joihin muut puolueen ohjelmat ja politiikka perustuvat.
Keskustan periaateohjelman  ydinajatus on tulevaisuuden ihmisen hyvä elämä ja sen edellytykset.  ”Tasapainossa, eteenpäin – Keskustan 101 periaatetta”  on julistus omavoimaisen me-hengen puolesta yksilökeskeisessä ajassa.

Keskustan periaateohjelma Tasapainossa Eteenpäin


Uudistamisen aikataulu

Syksy 2015
Puoluehallitus nimesi varapuheenjohtaja Annikan Saarikon johtaman periaateohjelmatyöryhmän. Puoluevaltuuston syyskokouksen yhteydessä järjestettiin periaateohjelmatyön peruskysymyksiä taustoittava seminaari.

Kevät 2016
Helmikuussa Keskustan politiikka- ja toimintapäivillä Tampereella taustoitettiin periaateohjelmatyötä kahdessa tilaisuudessa. Puoluehallitus hyväksyi periaateohjelmatyöryhmän valmisteleman prosessisuunnitelman uudistukselle.
Periaateohjelmatyöryhmän jäsenet tekivät puolueen nettisivuilla julkaistuja kirjoituksia suurilmiöistä, joiden pohjalta lähdettiin tiivistämään periaateohjelmassa vastattavat kysymykset.

Keskustan jäsenet vastasivat periaateohjelmauudistusta koskevaan kyselyyn. Toukokuussa järjestettiin ohjelmauudistuksesta virtuaalinen tupailta.

Puoluekokous Seinäjoella 2016
Puoluekokouksen pääjuhlassa esitellään tärkeimmät kysymykset, joihin ohjelmassa lähdetään vastaamaan. Ensimmäisen kokouspäivän iltana järjestetään Seppo Niemelän muistoseminaari ”Sivistys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana”.

Syksy 2016 – helmikuu 2017
Ohjelmatyötä varten tuotetun tausta-aineiston ja ohjeistuksen pohjalta keskustajärjestöt ja yksittäiset puolueen jäsenet pohtivat vastauksia uudistettavan ohjelman keskeisiin kysymyksiin.

Maaliskuu 2017 – Toukokuu 2017
Jäsen- ja kenttäpalautetta hyödyntäen kirjoitetaan ensimmäinen ohjelmaluonnos.

Syksy 2017
Ohjelmaluonnos lähetetään ensimmäiselle, ”pitkälle” palautekierrokselle.

Tammi-helmikuu 2018
Ohjelmaluonnosta työstetään palautteen pohjalta.

Maaliskuu 2018
Toteutetaan palautekierros uusimmasta luonnoksesta.

Huhti-toukokuu 2018
Puolue-elimet päättävät puoluekokoukselle lopullisesta esityksestä periaateohjelmaksi.

Kesäkuu 2018

Sotkamon puoluekokous hyväksyy uuden periaateohjelman.
Edellä mainitun lisäksi pidetään periaateohjelmatyöryhmän omia kokoontumisia, raportoidaan ohjelmatyön etenemisestä puolue-elimille sekä järjestetään ohjelmauudistukseen  liittyviä tilaisuuksia ja kyselyjä.
Sosiaalisen median mahdollisuudet hyödynnetään.

 

***

Voit lisäksi tutustua Keskustan aiempiin periaateohjelmiin.

Keskustan periaateohjelma vuodelta 2006.pdf
Keskustan periaateohjelma vuodelta 1996.pdf
Keskustapuolueen periaateohjelma vuodelta 1982.pdf
Keskustapuolueen periaateohjelma vuodelta 1966.pdf
Maalaisliiton periaateohjelma vuodelta 1962.pdf