Kuntavaalit 2012

Koko Suomi vai sata kuntaa.jpg

Nyt päätetään kotikuntien palveluista ja itsenäisyydestä. On kotiin tulon aika.

Kunnallisvaalien tärkein kysymys on, miten palvelut turvataan koko Suomessa kaikille suomalaisille.
 
Kuntia ja palveluja on uudistettava. Kiireellisintä on laittaa terveys- ja sosiaalipalvelut kuntoon. Lääkäriin on päästävä postinumerosta tai lompakon koosta riippumatta.
 
Keskustan vaihtoehto tarvittavien uudistusten tekoon on kotikunta-maakuntamalli. Keskustan mallissa kotikunnat eli nykyiset kunnat hoitavat kuntalaisten arjen kannalta tärkeät lähipalvelut. Näitä ovat päiväkoti, peruskoulu, kirjasto, kulttuuripalvelut, liikuntapaikat sekä esimerkiksi asumiseen, rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät asiat.
 
Kuntien välisellä yhteistyöllä maakunnittain tarjotaan terveys- ja sosiaalipalvelut kaikissa kotikunnissa. Keskustan vaihtoehdossa jokaisessa kunnassa säilyy terveyskeskus. Lääkärissä voi siis käydä joko tutussa terveyskeskuksessa tai naapurikunnassa muiden arjen asioiden hoitamisen lomassa.
 
Palvelut on pidettävä lähellä. Sen lisäksi on tuettava kotien hyvinvointia. Keskustan mielestä lapsiperheille on taattava kunnallista kotiapua. Omaishoito on tehtävä verottomaksi ja siirrettävä Kelan hoidettavaksi. Näin tasa-arvoistetaan omaishoitajien asema koko Suomessa.
 
Kokoomuksen ja Sdp:n johtaman hallituksen tapa uudistaa on liittää kuntia yhteen niin, että Suomessa on tulevaisuudessa noin 70 – 100 kuntaa. Pääministeri Katainen on sanonut, että kuntaliitokset ovat kunnille ainoa vaihtoehto. Ääni Kokoomukselle, Sdp:lle ja muille hallituspuolueille on siis ääni yli 200 kunnan lakkauttamiselle. Perussuomalaisten linja on täydellisen epäselvä.
 
Me Keskustassa emme usko siihen, että palvelut turvataan kuntia yhteen liittämällä. Kuntien rajoja siirtelemällä sairaat eivät parane eivätkä vanhukset nuorru. Kunnallisvaaleissa suomalaiset valitsevat Keskustan vaihtoehdon ja hallituksen linjan välillä.
 
Vaaleissa on kyse myös kuntien itsenäisyydestä. Suomessa kunnilla on perustuslain takaama itsehallinto. Siksi jokainen ymmärtää, että hallituksen ajama kuntien lukumäärän vähentäminen ei onnistu ilman pakkoa. Tätä Keskusta ei hyväksy.
 
Meidän mielestämme kuntalaisten pitää saada itse päättää oman kotikuntansa tulevaisuudesta. Keskustan vaihtoehdossa kuntaliitoksia tapahtuu vain vapaaehtoisesti, kuntalaisten ja kuntapäättäjien omilla päätöksillä. Itsenäisten kuntien välinen yhteistyö palvelujen hoitamiseksi on meidän mallimme ydin.
 
Hallituksen tavoittelemien suurkuntien takaa pilkottaa Sdp:n ja Kokoomuksen halu kaiken keskittämiseen. Ihmiset, palvelut ja työpaikat halutaan keskittää muutamaan suureen keskuskaupunkiin.
 
Pääministeri Katainen on sanonut, että puhe koko Suomen asuttuna pitämisestä on vanhahtavaa. Siksi kunnallisvaalit ovat myös yleispoliittiset suuntavaalit. Keskusta ajaa koko Suomen asiaa. Meidän mielestämme jokaisella on oltava oikeus itse päättää, mihin kotinsa, työnsä ja elämänsä rakentaa.