Byrokratianpurku tuottaa vaikuttavia tuloksia

303 yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Ohjelmia ja politiikkaa / Puretaan byrokratiaa

Byrokratian purkaminen etenee

Suomalaisten ihmisten ja yritysten turhautumisesta alkunsa saanut ja Juha Sipilän hallituksessa liikkeelle panema turhan byrokratian vähentäminen tuottaa näkyviä tuloksia. Sipilän johdossa ministerit on pantu töihin normien purkamiseen ja se on tuottanut jo suoranaisen lainsäädännön kulttuurinmuutoksen.
 
Työ- ja elinkeinoministeriössä sekä maa- ja metsätalousministeriössä on testattu lainsäädännössä niin sanottua Yksi yhdestä –mallia. Se tarkoittaa, että jos uusi sääntely aiheuttaa yritykselle yhden euron kustannusvaikutuksen, pitää jostain muualta keventää sääntelytaakkaa vähintään yhden euron verran. Mallin eri muotoja on kokeiltu aiemmin muun muassa Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa.
 
Tähän mennessä eri ministeriöissä on purettu satoja päällekkäisiä ja elämää ja yrittämistä hankaloittavia lainsäädännön kohtia. Jokaista uutta lakia säädettäessä ministeriöissä on tarkasteltu kokonaisuutta ja yritetty karsia turhaa normitusta.

-    Työtä ja selvitystä se on ilman muuta vaatinut, mutta samalla siitä on tullut hyvä tapa, joka vähentää byrokratiaa. Kun ihmisten elämä helpottuu, syntyy myös helpommin touhua, toimeliaisuutta ja työpaikkoja. Tähän pyrimme myös omalla työllämme ja syötämme ministereille vinkkejä ja hankkeita, kertoo keskustan eduskuntaryhmän norminpurkuryhmän vetäjä, kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä.

Byrokratian purkaminen ei riipu vaalikausista, vaan kansanedustajat seuraavat kehitystä haukankatseella.

-    Esimerkiksi maatalous on täynnä sääntönippeliä ja -nappelia, joka tulee EU:sta. Kansanedustajina voimme vaikuttaa viemällä viestiä myös EU-pöytiin. Kieltämättä EU-kulttuurissa on vielä paljon tehtävää, mutta ei Suomessakaan vielä valmista ole, Ala-Nissilä sanoo.

Hänen mukaansa keskustan eduskuntaryhmän kansanedustajat jatkavat norminpurkutyötä myös tulevaisuudessa. Norminpurkuehdotuksia voi edelleen toimittaa paitsi Ala-Nissilälle myös eduskuntaryhmän norminpurkutyöryhmiä vetäville kansanedustajille: Pertti Hakanen (maatalous, ruoka ja biotalous), Marisanna Jarva (työ, yrittäminen ja eriarvoistumisen ehkäisy) ja Ari Torniainen (rakentaminen ja kaavoitus). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi.
 
Kevään 2018 aikana byrokratiaa on purettu ja sääntelyä kevennetty esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • työttömyysetuudella opiskelua on helpotettu: nyt 25 vuotta täyttänyt voi opiskella työttömyysetuudella, jos opinnot kestävät yhdenjaksoisesti tai jaksotettuna enintään kuusi kuukautta ja opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.
  • maantielain uudistus: lupaa ei tarvita postilaatikon sijoittamiseen tiealueelle eikä tietyin edellytyksin puutavaran lyhytaikaiseen säilyttämiseen yhdysteillä tai seututeillä.
  • tieliikennelain uudistus: kumoaa 20 olemassa olevaa normia ja kokoaa tieliikenteen käyttäytymistä koskevan lainsäädännön yhdeksi kokonaisuudeksi. Selkeyttää liikennesääntöjä sekä seuraamuksia.
  • helpotettu päiväkodin ja koulun välistä yhteistyötä osana varhaiskasvatuslakiuudistusta. Jatkossa tieto kulkee päiväkodin ja kodin välillä sujuvammin.
  • nautaeläinten tapahtumailmoitusten tekeminen helpottuu: erillistä nautaeläinluetteloa ei enää tarvitse ylläpitää, jos tekee tapahtumailmoitukset (esim. eläimen syntymä tai poisto) sähköisesti 7 vrk aikana suoraan nautarekisteriin.

Kevään 2018 ministeriökohtaisiin norminpurkutuloksiin pääsee tästä linkistä.
 
Lisäksi eduskuntakäsittelyssä tai hallituksen valmisteltavana ovat esimerkiksi seuraavat asiat:

  • kumotaan maankäyttö- ja rakennuslaissa ollut mahdollisuus määrätä asemakaavassa kaukolämpöverkkoon liittymisestä. Ihmiset saavat jatkossa itse valita lämmitysmuodon, kun ei ole enää pakko liittyä kaukolämpöverkkoon. (Eduskuntakäsittelyssä)
  • oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan yleislain uudistaminen: Uusi laki selkiyttäisi ja nopeuttaisi valitusasioiden käsittelyä. Tiedoksiantomenettelyä yksinkertaistettaisiin. Valituslupasääntely olisi pääsääntönä muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (Eduskuntakäsittelyssä)
  •  ympäristönsuojelulain muuttaminen: luodaan uusi kevyempi ja sujuvampi ilmoitusmenettely nykyisten ympäristölupamenettelyn ja rekisteröintimenettelyn rinnalle. Ilmoitusmenettelyyn siirtyisi erityisesti eläinsuojia ja jätevedenpuhdistamoja. Toisessa lakihankkeessa luodaan niin sanottu yhden luukun malli, jossa lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi kerralla hakea kaikkia tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Uudistuksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa luvitusta. (Tulossa eduskuntakäsittelyyn)
  • rahankeräyslain uudistaminen: tavoitteena sujuvoittaa rahankeräystoimintaa pitäen kiinni voimassa olevan rahankeräyslain tavoitteesta estää epärehellinen toiminta rahankeräysten yhteydessä. (Tulossa eduskuntakäsittelyyn syksyllä)

Norminpurku-uutisia löytyy netistä osoitteesta www.norminpurku.fi

 

Taustaa

Kesällä 2013 keskustalaiset pyöräilivät puheenjohtaja Juha Sipilän johdolla satoja kilometrejä ihmisiä tavaten. Eniten tuli terveisiä ärsyttäväksi koetusta byrokratiasta.Terveisistä listattiin julkaisuksi 101 esimerkkiä turhasta byrokratiasta.

Ideoita tulvi yhä lisää keskustan puoluetoimistoon ja kansanedustajille, joten pari vuotta myöhemmin oli koossa jo toinen mokoma ideoita, 202.

Vaalivoiton jälkeen 2015 Juha Sipilä tuoreena pääministerinä kannusti oman väkensä toteuttamaan suomalaisilta saatuja ideoita. Keskustan kansanedustajat ovat kartoittaneet ideat ja puskeneet niitä eteenpäin ministerien lainsäädäntöesityksiä varten. Toteuttamiskelpoiset on tuotu hallituksen esityksinä (HE) eduskunnalle ja valiokuntakäsittelyn jälkeen uudet säädökset ovat voimassa. Nyt niitä on jo yli 300. Tässä julkaisussa on 303 asiaa, joissa byrokratiaa on kevennetty>>

Hankaloittavien säädösten purkaminen on osa keskustan tavoitetta Suomen kuntoon laittamiseksi. Yhä useampi tarvitsee työtä ja toimeliaisuutta. Siten pidämme pyörät pyörimässä ja voimme myös pitää huolta itsestämme ja toisistamme, tänään ja huomenna.