Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset jäsenet:

Tyyne800x450px-kuvatekstillä.jpg
Keskusta.fi / Ohjelmia ja politiikkaa / Sote- ja maakuntauudistus / Tietoa valinnanvapaudesta / Sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaisten kannanotto

Hallitus teki tarvittavat muutokset valinnanvapauslakiin

Keskustalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet ovat hyvin tyytyväisiä, että hallitus on ottanut aiemmin sovitun mukaisesti huomioon sote-valinnanvapauslain lausuntokierroksella annetun palautteen lakiesityksen jatkovalmistelussa.

Perustuslaki takaa jokaiselle riittävät sosiaali– ja terveyspalvelut. Useat lausunnon antajat arvioivat valinnanvapauslainsäädäntöluonnokseen sisältyneen asiakassetelin vaarantavan julkisen erikoissairaanhoidon tuottamisen. Valinnanvapauslakiehdotuksen pykäliä on nyt muokattu toivotulla tavalla. Julkiset sote-palvelut turvataan, eikä päivystystoiminta vaarannu. Tehty ratkaisu turvaa maakunnan mahdollisuuden valinnanvapauden hallittuun käyttöön.

Keskustan edustajat muistuttavat sekä palveluiden käyttäjien että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten odottavan, että sote-uudistus saadaan maaliin ja epävarma tilanne selkiytyy. Eri puolilla Suomea on tehty hyvää valmistelutyötä ja hallituksen nyt ilmaisema kanta on kuin joululahja, joka tuo työrauhan kentälle.

Keskustan sote-valiokunnan jäsenet muistuttavat, että lain jatkovalmistelussa, ennen kuin laki tuodaan eduskuntaan, on otettava huomioon toimivat palvelukokonaisuudet ja palveluiden toimiva integraatio potilaan ja asiakkaan parhaan palveluketjun aikaansaamiseksi.


Keskustalaiset sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet:
Hannakaisa Heikkinen 050 512 2886
Niilo Keränen 044 989 2135
Ulla Parviainen 050 513 2023
Pekka Puska 040 7715571
Martti Talja 050 511 3094