Kutsu sääntömääräiseen puoluekokoukseen 2018

Vuokatin Katinkulta 8. - 10.6.2018

Keskusta.fi / Osallistu ja vaikuta / Puoluekokous 2018 / Kutsu sääntömääräiseen puoluekokoukseen 2018

 

Suomen Keskusta rp:n jäsenyhdistyksille

 

Suomen Keskusta r.p:n 77. sääntömääräinen puoluekokous pidetään Sotkamossa 8. - 10.6.2018. Puoluekokouksen avajaistilaisuus alkaa perjantaina 8.6. klo 14.00. Kokouspaikkana on Holiday Club Katinkulta osoitteessa Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti. 

Puoluekokouksessa käsitellään puolueen sääntöjen 14 §:ssä mainitut asiat sekä puoluehallituksen ehdotukset poliittisista linjauksista ja kannanotoista. Puoluekokous hyväksyy puolueen periaateohjelman, päättää puolueen sääntöjen muuttamisesta ja käsittelee puolueen valmistautumista maakuntavaaleihin 2018, eduskuntavaaleihin 2019 ja Euroopan parlamentin vaaleihin 2019.

Puoluekokouksessa käsiteltäväksi esitettävät jäsenyhdistysten aloitteet on lähetettävä puoluehallitukselle kolmea (3) kuukautta ennen kokousta eli viimeistään 8.3.2018. Aloitteet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen aloitteet@keskusta.fi joko word-liitteessä tai sähköpostin tekstikentässä.

Suomen Keskusta r.p:n jäsenyhdistykset voivat lähettää kokoukseen edustajia puolueen sääntöjen 12 §:n mukaisesti. Äänivaltaisten edustajien on ilmoittauduttava kokouksen valtakirjantarkastuspaikalla perjantaina 8.6.2018 klo 9.00 – 14.00 tai lauantaina 9.6.2018 klo 08.00 – 11.00. Jos puolueen jäsenyhdistyksen edustajan valtakirjaa ei ole lähetetty ennakkotarkastukseen, on edustajan jätettävä se tarkastettavaksi valtakirjantarkastuspaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

 

 

Helsingissä 9.11.2017

 

Suomen Keskusta r.p:n puoluehallitus

 

Juha Sipilä                                                    Jouni Ovaska
puheenjohtaja                                              puoluesihteeri