Aloitteet puoluekokoukselle

 

Puoluekokousaloitteiden toimitusaika on päättynyt.


Keskustan sääntöjen mukaan puoluekokouksessa käsitellään aloitteet, jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat kirjallisesti esittäneet viimeistään kolme kuukautta ennen puoluekokousta.

Koska sääntömääräinen puoluekokous poikkeusolojen vuoksi siirrettiin kesäkuulta syyskuulle ja aloiteaika ehti olla sääntöjen määrämäällä tavalla auki, aloitteita ei enää voi jättää Oulun puoluekokousta varten.

Kokouksessa käsitellään puoluekokousaloitteet, jotka jätettiin käsiteltäväksi 5.3.2020 mennessä.