Periaateohjelma 2018

Keskustan periaateohjelman uudistaminen 2016-2018

Sivellin-yläkuva.jpg
Keskusta.fi / Periaateohjelmauudistus

Keskusta uudistaa periaateohjelmansa. Se sisältää ne aatteemme arvot ja suuret suuntaviivat, joihin muut Keskustan ohjelmat ja politiikka perustuvat.

Puoluehallituksen esitys ohjelmaksi ”Tasapainossa eteenpäin – Keskustan 101 periaatetta”  oli lausuntokierroksella 8.1.2018 saakka. Keskustan jäsenjärjestöt, yksittäiset jäsenet ja myös puolueen ulkopuoliset tahot saivat ottaa kantaa ohjelmaluonnokseen.

Keskusta kiittää kaikkia palautetta antaneita. Palautteet luetaan ja käsitellään. Niiden pohjalta laaditaan seuraava versio periaateohjelmaksi puolue-elinten käsittelyyn. Uusi ohjelma hyväksytään Sotkamon puoluekokouksessa kesäkuussa 2018.

Tälle sivulle kootaan  periaateohjelman uudistamiseen liittyviä kirjoituksia ja muita aineistoja sitä mukaa kuin ohjelman uudistamisprosessi etenee. Olemme julkaisseet  täällä muun muassa uudistusta valmistelleen Keskustan periaateohjelmatyöryhmän jäsenten kirjoituksia aikamme megatrendeistä. Ne ovat suuria ympärillämme vaikuttavia muutosilmiöitä, joihin Keskusta uudella periaateohjelmallaan etsii vastauksia.

 

Lausunnolla ollut esitys uudeksi periaateohjelmaksi>>


Periaateohjelman uudistus 2016-2018.png

Lisätietoja periaateohjelman uudistamisesta:


Uudistamisen aikataulu

Syksy 2015
Puoluehallitus nimesi varapuheenjohtaja Annikan Saarikon johtaman periaateohjelmatyöryhmän. Puoluevaltuuston syyskokouksen yhteydessä järjestettiin periaateohjelmatyön peruskysymyksiä taustoittava seminaari.

Kevät 2016
Helmikuussa Keskustan politiikka- ja toimintapäivillä Tampereella taustoitettiin periaateohjelmatyötä kahdessa tilaisuudessa. Puoluehallitus hyväksyi periaateohjelmatyöryhmän valmisteleman prosessisuunnitelman uudistukselle.
Periaateohjelmatyöryhmän jäsenet tekivät puolueen nettisivuilla julkaistuja kirjoituksia suurilmiöistä, joiden pohjalta lähdettiin tiivistämään periaateohjelmassa vastattavat kysymykset.

Keskustan jäsenet vastasivat periaateohjelmauudistusta koskevaan kyselyyn. Toukokuussa järjestettiin ohjelmauudistuksesta virtuaalinen tupailta.

Puoluekokous Seinäjoella 2016
Puoluekokouksen pääjuhlassa esitellään tärkeimmät kysymykset, joihin ohjelmassa lähdetään vastaamaan. Ensimmäisen kokouspäivän iltana järjestetään Seppo Niemelän muistoseminaari ”Sivistys suomalaisen yhteiskunnan rakentajana”.

Syksy 2016 – helmikuu 2017
Ohjelmatyötä varten tuotetun tausta-aineiston ja ohjeistuksen pohjalta keskustajärjestöt ja yksittäiset puolueen jäsenet pohtivat vastauksia uudistettavan ohjelman keskeisiin kysymyksiin.

Maaliskuu 2017 – Toukokuu 2017
Jäsen- ja kenttäpalautetta hyödyntäen kirjoitetaan ensimmäinen ohjelmaluonnos.

Syksy 2017
Ohjelmaluonnos lähetetään ensimmäiselle, ”pitkälle” palautekierrokselle.

Tammi-helmikuu 2018
Ohjelmaluonnosta työstetään palautteen pohjalta.

Maaliskuu 2018
Toteutetaan palautekierros uusimmasta luonnoksesta.

Huhti-toukokuu 2018
Puolue-elimet päättävät puoluekokoukselle lopullisesta esityksestä periaateohjelmaksi.

Kesäkuu 2018
Sotkamon puoluekokous hyväksyy uuden periaateohjelman.
Edellä mainitun lisäksi pidetään periaateohjelmatyöryhmän omia kokoontumisia, raportoidaan ohjelmatyön etenemisestä puolue-elimille sekä järjestetään ohjelmauudistukseen  liittyviä tilaisuuksia ja kyselyjä.
Sosiaalisen median mahdollisuudet hyödynnetään.