Pohjoisen py:n johtok.

 Johtokunta 2018, Keskustan Jokioisten Pohjoinen py:

Harri Saarinen
  
puheenjohtaja ja piirikokousedustaja
Juhani Honkala
  
varapuheenjohtaja
Satu Saarinen
   sihteeri ja rahastonhoitaja
Lauri Simola
   piirikokousedustaja
Jaakko Nikula
Arja Seppälä    
Tommi Syrjälä    
Antti Äijälä         

varaedustajat piirikokouksiin:
Timo Heikkilä,      
Satu Nurmi

Puoluekokousedustajat Sotkamon puoluekokoukseen 8-10.6.2018:
Timo Heikkilä ja Kirsi Räisänen 
varaedustaja Antti Äijälä