Valtuusto

Valtuusto

KESKUSTALAISET KUNNANVALTUUTETUT JA VARAVALTUUTETUT 2013-2016

 

Valtuutetut

Matti Alanko
Markku Leppälahti
Heikki Levomäki
Juhani Kaunela
Matti Mikkola
Jouni Paloposki
Antti Rantanen
Eija Kara
Jari Rämö
Päivi Laine

Varavaltuutetut

Juha Mäenpää
Niina Laaksonen
Tiina Mäkeläinen
Katja Karisukki
Hannu Lehtinen
Keijo Leppänen
Marjatta Tasala
Tero Airaksinen
Maurits Hietamäki
Kristiina Seppä

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Matti Alanko