Hallitus

Evijärven kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Esittelijänä hallituksessa toimii kunnanjohtaja ja sihteerinä hallintojohtaja. Keskustalla on kunnanhallituksessa 7 jäsentä. Kokoomuksessa sekä sosiaalidemokraateilla on 1 jäsen kummallakin.

Kunnanhallistuksen puheenjohtaja v.2017-

  Terhi Kultalahti(Janne Koskimäki)

Kunnanhallistuksen 1. varapuheenjohtaja

Jari Anttikoski v.Heikki Vainionpää

Kunnanhallituksen jäsenet

  Aapo Kirsilä v.Niina Alatalo
  Alina Niemi v.Jukka Kuusela

Marja-Leena Kultalahti.