Syyskokouskannanotto: Opetustilat Liuhtarin ja Ritamäen koulujen oppilaille ja opettajille kuntoon!

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskustan Lapuan kunnallisjärjestö vaatii, että Lapuan kaupunki ryhtyy pikaisiin toimiin voimassa olevan valtuuston päätöksen mukaisesti järjestääkseen riittävät opetustilat Ritamäen ja Liuhtarin koulujen alueiden oppilaille ja opettajille. Ritamäen ja Liuhtarin koulujen riittämättömät tilat edelleen kasvaville oppilasmäärille ei vastaa Lapuan markkinoimaa Perhekoon kaupunki -mallia. Liuhtarin koulun oppilaille sekä osittain myös Ritamäen koulun oppilaille on kyllä järjestetty kohtuulliset väliaikaiset tilat, joista kuitenkin maksetaan merkittävää vuokraa. Liuhtarista kuitenkin puuttuu esimerkiksi sisäliikuntatilat.

Keskustan Lapuan kunnallisjärjestön näkemyksen mukaan Alangon alueelle voidaan sijoittaa ja suunnitella nykyaikainen, turvallinen ja viihtyisä alakoulu, johon voidaan liittää myös muita tarpeellisia tiloja. Alangon alue sijaitsee keskeisesti Myllykylän, Liuhtarin, Ritakallion, Ritamäen ja Ritavuoren laajojen asuntoalueiden välissä, eli keskimäärin lähellä kaikkia alueen oppilaita.

Suunnittelun avulla voidaan Alangon alueen nykyinen teollisuusalueen toiminta ja alkava liikealueen toiminta sovittaa varmasti hyvin yhteen siten, etteivät toiminnot häiritse toisiaan. Lisäksi Lapuan kaupungilla on osoittaa alueita laajenevalle teollisuudelle Honkimetsän alueelta.

Hyväksytty kunnallisjärjestön syyskokouksessa 30.10.2016