Lautakunnat

Keskustaryhmän jäsenet lautakunnissa.

Sivistyslautakunta:

Puheenjohtaja Janita Silmäri p. 050 918 6628  s-posti: janita.silmari@joroinen.fi                                

                          Juha Rytkönen p. 0400 178 711 s-posti: juha.lauri.rytkonen@joroinen.fi

Sivistyslautakunnan toimialaan kuuluvat varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kirjasto sekä aiemmin vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluneet nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi sekä Karhulahden museo.

 

Tekninen lautakunta:

Varapuheenjohtaja Outi Honkapuro p. 0400 959 470    s-posti: outi.honkapuro@joroinen.fi
                                  Pekka Viljakainen p.0400 654 298   s-posti: pekka.viljakainen@joroinen.fi

 

Tarkastuslautakunta:

Puheenjohtaja Timo Kaukonen p. 044 057 6526 s-posti: timo.kaukonen@joroinen.fi

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Se huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Näin tarkastuslautakunta valvoo päätösten ja toimien oikeellisuuden sekä kuntalaisen etujen toteutumista.


YHTEISLAUTAKUNNAT

Perusturvalautakunta:

Varapuheenjohtaja Rauni Janhunen p. 040 543 6691 s-posti: rauni.janhunen@joroinen.fi

                                  Marjo Pulliainen p. 040 505 5584 s-posti: marjo.pulliainen@gmail.com

 

      Perusturvalautakunnan tehtävänä onasettaa toimialansa päämäärät  ja tavoitteet, päättää voimavarojen suuntaamisesta, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta, huolehtia alaisensa organisaation kehittämisestä sekä seurata toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.  Perusturvalautakunta on Varkauden kaupungin alaisuudessa oleva lautakunta, toiminta perustuu järjestämisvastuu- ja yhteistyösopimukseen Varkauden kanssa.

 


                            

Ympäristölautakunta:

 Juha Suomalainen                                  

varajäsen Timo Kaukonen

Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden kaupunkien yhteinen ympäristötoimi

 

Maaseutulautakunta:     

Naukkarinen Satu    s-posti: korhonensatu @hotmail.com

varajäsen Hämäläinen Aniitta

Rantasalmen kunta tuottaa maaseutu- ja lomatoimen toimialan palvelut  yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Juvan, Joroisten ja Sulkavan kunnalle.