Vahvoilla juurilla turvalliseen tulevaisuuteen

Juva on viihtyisä, vireä ja verkostoitunut etelä-savolainen maaseutukeskus Viitostien varressa. Juva elää elintarvikkeista, puusta, luonnosta ja palveluista. Nämä kunnan strategian visiot ovat voimavaroja, joita käyttämällä Juvan tulevaisuus on turvattu. Vahvoilla Keskustan arvoihin nojaavilla juurilla varmistetaan jatkossakin kunnan itsenäisyys, elinvoimaisuus sekä vahva tulevaisuus. Yhdessä.

WP_001010.jpg

"On hyvä muistaa, että tulevaisuutemme ei ole vain joidenkin toisten tekemien
päätösten nojassa. Jokainen voi itse niin henkilökohtaisessa- , työ- tai
poliittisessa elämässä vaikuttaa omilla valinnoilla ja toiminnoilla elämäänsä.
Näin luomme yhdessä eteenpäin menevää ja menestyvää itsenäistä Juvan
kuntaa.

Jo Suomen historia on opettanut meille, että tuulen vietäväksi heittäytyminen,
kohtaloon luottaminen tai jossain muualla tehtyjen poliittisten tai taloudellisten
päätösten uskominen pirstoo tulevaisuutemme. Vankka tarttuminen oman
elämän ja kunnan ratkaisuihin, vaikuttamaan pyrkiminen yksin sekä
yhteisymmärryksessä muiden kanssa johtaa parempaan arkeen.

Elinvoimaisen, vireän, yrittäjämyönteisen, sujuvan ja turvallisen arjen Juvan
rakentamisessa tarvitaan yhä uudelleen ja uudelleen tahtoa, yhteisymmärrystä,
voimaa ja rohkeutta nähdä pidemmälle kuin muutaman vuoden päähän. Tämä
kehitys on jo näkynyt siinä, että Juvalla on maakunnan alhaisin työttömyys ja
me olemme haluttu yhteistyökumppani."

Elisa Hänninen
Puheenjohtaja
Keskustan Juvan kunnallisjärjestö