Keskustanaiset

Keskustanaisten oma yhdistystoiminta Pieksämäellä on viimeiset vuodet elänyt hiljaiseloa, me naiset emme silti ole olleet hiljaa vaan olemme vahvasti olleet mukana rakentamassa kuntaamme. Ensimmäiset Keskustanaisten yhdistykset on perustettu Pieksämäelle jo 1960-luvun loppupuolella ja ne ovat toimineet aktiivisesti muiden Keskustan yhdistysten rinnalla aina 1990-luvulle, mutta sen jälkeen toiminta on hiljentynyt.

Arvokasta ja kotiemme hyväksi tapahtuvaa toimintaa vireytettiin talvella 2008 ja niinpä aktiivinen joukko keskustalaisia naisia on taas vauhdilla toiminnassa mukana. Kuinka sitten toimimme? Keskustanaiset järjestävät mm. ajankohtaisista asioista keskustelutilaisuuksia, jotka ovat kaikille avoimia. Tilaisuuksilla on aina yksi teema ja teemaa käsitellään luentojen ja keskustelun merkeissä. Tilaisuuksiimme ovat tervetulleita

niin naiset, miehet kuin lapsetkin, ikärajoituksia ei ole. Toimintasuunnitelmaa laatiessamme painopistealueiksi muodostuivat tälle vuodelle tietysti terveydenhuolto, lapset ja vanhusten hoito. Haluamme keskustella niiden ajankohtaisista ongelmista ja myös ennakoivasta työstä, parantaa palveluja ja yhteistä hyvää oloa.

Keskustanaisten historiaan mahtuu tuhansia ja taas tuhansia vaikuttajanaisia, jotka ovat antaneet arvokkaan panoksensa naisten ja perheiden aseman parantamiseksi niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Jokainen keskustanainen on vaikuttajanainen, omalla paikallaan, omassa tehtävässään. Kukaan ei synny vaikuttajanaiseksi, mutta jokainen voi kasvaa sellaiseksi. Keskustanaiset ovat tarjonneet ja tarjoavat naisille mahdollisuuden kasvaa vaikuttajanaisiksi, vaihtaa mielipiteitä toisten yhteiskunnallisesta asioista kiinnostuneiden kanssa sekä saada vahvistusta omille ajatuksilleen ja ideoilleen

Keskustanaisten valtakunnallinen kuntaohjelma on otsikolla ’Ihmisläheiseen huomiseen’ ja meille se tarkoittaa ihmisläheisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja tasavertaisuutta kunnassa. Naisnäkökulman huomioiminen on tärkeää niin peruspalveluiden, yhdyskuntarakentamisen kuin asumisviihtyvyydenkin kannalta. Tuomme mukaan päätöksentekoon arjen käytännön kokemusta, eri ikäluokkien viisautta ja eri ammattialojen käytännön kokemusta. Kunta = kuntalaiset ja kunnan huonovointisuus tai hyvinvointi on meistä kiinni.

Tule mukaan tilaisuuksiimme keskustelemaan ja tuomaan uusia näkökulmia asioihin. Jokainen meistä on arjen asiantuntija ja kuntamme kehittämisessä tarvitaan laajaa näkemystä.

Ota yhteyttä ja tule toimintaamme mukaan

Mirja Loponen
puheenjohtaja
mirja.loponen@mamk.fi
puh. 040-5458410

Kaija Viljakainen
sihteeri
kaija.viljakainen@pp.inet.fi
puh. 040-5163756


Keskustanaisten kotisivuille pääset alla olevan linkin kautta.

www.keskustanaiset.fi

Etelä-Savon Keskustanaiset:

etelasavokeskustanaiset.wordpress.com