Lautakunnat

 Perusturvalautakunta

 Perusturvajaosto
Tekninen lautakunta


Rakennuslautakunta


Rakennuslautakunnan tietojaosto


 Koulutuslautakunta


Vapaa-aikalautakunta


 Tarkastuslautakunta


Pieksämäen Veden johtokunta