Keskusta Kerimäellä

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Itä-Savo / Suomeksi / Kunnat / Kerimäki / Keskusta Kerimäellä
Keskustan Kerimäen kunnallisjärjestö on 1.1.2013 on siirtynyt  kuntaliitoksen myötä historiaan. Kerimäen paikallisyhdistykset ovat nyt Savonlinnan kunnallisjärjestön paikallisyhdistyksiä.

Keskusta

Toiminnan tarkoitus

 

 

Kunnallisjärjestön sääntöjen 2 §:n mukaan:

1. yhdistää kunnan alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä sekä
puolueen kannattajia,

2. johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan sekä koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenki-löitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliit-tisten aloitteiden toteuttamiseksi,

3. arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti,

4. tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mah-dollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan,

5. luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle ja

6. vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteelli-suutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hen-gellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta.