Kunnallisohjelma 2017-2020

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Kainuu / Suomeksi / Kunnat / Kuhmo / Keskusta Kuhmossa / Kunnallisohjelma 2017-2020

Kuhmon Keskustan

kunnallisohjelma 2017 – 2020

 

Kuhmon tulevaisuus rakennetaan yhdessä tahdolla ja asenteella!

Kuhmon Keskusta haluaa olla kehittämässä tulevaisuuden Kuhmoa, jossa jokaisella asukkaalla on hyvä elää, opiskella, tehdä työtä ja harrastaa. Uskomme, että Kuhmon vahvuuksilla, jämäkällä kunnallisella päätöksenteolla ja oikealla asenteella sekä jatkuvalla kehitystyöllä pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.

Työtätekevä ja ahkera Kuhmo

Nykyinen elinympäristömme muuttuu yhä nopeammin. Historia on hyvä tuntea. Katse on kuitenkin luotava tulevaisuuteen.

Tulevalla valtuustokaudella on tärkeää tarvittaessa rikkoa ajattelu- ja toimintatapoja avointa keskustelua ja demokratiaa kunnioittaen. Kaikkia toimintoja on tarkasteltava siltä kannalta, miten ne parhaiten palvelevat kuntalaisia.

Tavoitteellinen, selkeä ja johdonmukainen elinkeinopolitiikka on onnistumisen avainasemassa. Kuhmo edistää omilla hankintapäätöksillään alueensa palveluita ja elinvoimaa. Kuhmo on yrittäjämyönteinen kaupunki. Kuhmolaisia toimialoja nostetaan Kainuussa kehitettävien toimialojen joukkoon.

Tulevaisuudessa menestyminen vaatii yhteistyötä ja yhteisvastuuta, joka perustuu jokaisen kuntalaisen arvoon ja arvokkuuteen. Kaikkien myötävaikuttamista tarvitaan hyvinvoinnin rakentamisessa ja terveyden edistämisessä. Valtuuston hyväksymää strategiaa viemme määrätietoisesti eteenpäin.

 

Kainuulainen Kuhmo

Kuhmon Keskusta haluaa vaikuttaa uuden maakuntahallinnon toiminnassa ja päätöksenteossa. Yhteistyötä rakennamme suunnitelmallisesti muiden kuntien kanssa. Ihmisläheisten peruspalveluiden turvaaminen kuhmolaisille on tärkeää. Maakuntatasolla on pidettävä huoli siitä, että lähipalvelut toimivat ja ovat alueellisesti tasapuolisia. Seuraamme aktiivisesti lähipalveluiden toteutumista Kuhmossa.

Kaikkien Kuhmo                                                                    

Työ ja toimeentulo, turvallinen ja laadukas elinympäristö harrastusmahdollisuuksineen luovat Kuhmon, jossa viihtyvät kaikki kuhmolaiset. Meidän tulee huolehtia siitä, että eri ikäryhmät ja eri elämänvaiheissa olevat tuntevat olonsa Kuhmossa turvalliseksi ja esteettömäksi. Kuljetuspalveluita ja palveluiden liikkuvuutta on kehitettävä ennakkoluulottomasti.

Saavutettavuuden kannalta liikenneyhteydet yksityisteistä ja lentokenttäyhteyksiin ovat yhtä tärkeitä. Nopeat tietoliikenneyhteydet koko kunnan alueelle on ratkaistava. Uudet sähköiset palvelut mahdollistavat julkisen ja yksityisen asioinnin.

 

Henkisen kasvun Kuhmo

Laadukas esi- ja perusopetus ja Kuhmon yhteislukio antavat elämään hyvät eväät. Kuhmon on etsittävä ja toteutettava uusia tapoja kehittää ja luoda koulutusta ja koulutuspaikkoja sekä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen että aikuiskoulutukseen. Koulutuspalveluiden monipuolisuuden turvaamiseksi voimme etsiä koulutuksen järjestäjiä Kainuun ulkopuolelta, mikäli Kainuusta emme löydä kumppaneita.

Lukiokoulutus säilytettävä kilpailukykyisenä, musiikkipainotteisuus on säilytettävä ja sitä on edelleen kehitettävä. Tulevaisuudessakin teemme työtä sen eteen, että päivähoito- ja koulutuspalvelut toimivat mutkattomasti. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet tulee turvata kaikille.

Kuhmo tunnetaan korkeatasoisesta kulttuurista. Meidän on huolehdittava siitä, että Kuhmon maine kulttuurikaupunkina pysyy ja vahvistuu.

 

Ympäristöstään ylpeä Kuhmo

Kuhmossa on rikas ja monipuolinen luonto. Meidän kaikkien yhteinen tehtävä on pitää siitä huolta. Metsien moninaiskäyttö ja luonnon hyödyntäminen vastuullisella tavalla on turvattava tulevaisuudessakin. Vesistöjen ja erämaan hyödyntämistä matkailu- ja virkistyskäytössä on kehitettävä.

Elinvoimainen, iloinen ja eteenpäin katsova Kuhmo

Vahva taajama sekä omista voimavaroistaan ylpeä ja elinvoimainen perukka yhdessä antavat vankan pohjan Kuhmon menestykselle.

Kehittämistyössä on säilytettävä aktiivinen ote sekä eteenpäin suuntaava ja toiset ihmiset huomioon ottava asenne. On huomattava myös positiiviset asiat. Näiden periaatteiden avulla sekä terveellä ja rakentavalla kritiikillä Kuhmon Keskusta haluaa olla yhdessä eri toimijoiden kanssa luomassa tulevaisuuden Kuhmoa.