Puolangan kuntavaaliohjelma

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg
Keskusta.fi / Kainuu / Suomeksi / Kunnat / Puolanka / Etusivu / Puolangan kuntavaaliohjelma

Keskustan Puolangan kunnallisjärjestön vaaliohjelma 2017 - 2021

Kotikuntamme on juuri sen näköinen ja oloinen, kuin siellä asuvat ja toimivat ihmiset, yritykset, järjestöt ja yhteisöt yhdessä sen tekevät.  

Vaalikauden aikana Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille. Kunnille jää vielä riittävästi päätettävää.

Kunta vastaa arjen lähipalveluista lasten ja nuorten koulutuksesta alkaen, takaa arvokkaan vanhuuden jokaiselle kuntalaiselle.  

Kunta rakentaa elinvoimaa ja vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, maankäytöstä ja kunnallistekniikasta, edistää hyvinvointia sekä varmistaa, että asuminen on mahdollista myös syrjäkylillä. 

 Palvelut voidaan tuottaa kunnan omana tuotantona tai hyödyntäen yrityksien, järjestöjen ja yhdistysten uusia ratkaisuja – tarvittaessa yhdessä naapurikuntien kanssa. Keskustalle on tärkeintä, että ihmiset saavat palvelut tasa-arvoisesti, riittävän läheltä ja laadukkaina.

  • Perusopetus ja lukio on voitava käydä ensisijaisesti kotona asuen.
  • Päävastuu omasta terveydestä ja hyvinvoinnista on meillä jokaisella. Tämän tukemisessa ja olosuhteiden järjestämisessä kunta on aktiivisesti mukana.
  • Kirjasto, kansalaisopisto, liikunta- ja kulttuuritilat sekä kuntalaisten omaehtoisen aktiivisuuden tukeminen ovat keskeisintä kunnan toimintaa.
  • Hallinnon tulee olla kevyttä ja joustavaa.  

Kunta luo puitteet yrittäjyydelle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.

Elinvoimainen kunta kannustaa olemassa olevia yrityksiä kasvuun ja menestykseen sekä luo kannustavat puitteet uusien yritysten perustamiselle.

  • Omat palvelut tuotetaan sujuvasti ja asiakaslähtöisesti.
  • Kunta edistää omilla hankintapäätöksillä alueensa palveluita ja elinvoimaa.
  • Hyvä työllisyystilanne ja vireä elinkeinotoiminta tuottavat kunnille verotuloja.
  • Osaamiseen ja uusiutuvien luonnonvarojemme kestävään hyödyntämiseen perustuva biotalous on lupaavimpia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja ja mahdollisuus pitää maaseutu elinvoimaisena.
  • Tulevaisuuden kasvualoja on myös matkailu.

 

Turvaamme kuntalaisten palvelut ja valvomme heidän etujaan                          

Meidän kuntalaisten etuja valvoo ensisijaisesti seuraavat neljä vuotta kestävän kauden 9.4.2017 valittavat luottamushenkilöt. 

Valinnan teemme me äänestäjät, joten käytä valintaoikeuttasi ja valitse viisaasti:

Valitse edustajasi Keskustan listalta!