Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Yleistä

Keskustan menestys vuonna 2013 valtakunnallisesti Juha Sipilän johdolla nousi gallupeissa huomattavasti. Keskustan eduskuntaryhmä haastoi hallitusta oppositiosta ärhäkästi.  Keskusta vakuutti kansaa pystymällä esittämään aidosti vaihtoehtoisia ratkaisuja hallituksen kuntien pakkoliitossuunnitelmiin.

Lappeenrannassa uudet valtuutetut joutuivat heti kovien ratkaisujen äärelle Lappeenrannan kaupungin säästöjen suhteen. Säästötoimien toteutus konkretisoituu vuonna 2014 sekä kahtena seuraavana vuonna. 

Vuonna 2014 ovat kahdet vaalit, Eu-vaalit sekä seurakuntavaalit. Valmistautuminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin aloitetaan. Haasteen asettaa huomattavasti suurempi alue vaalipiirinä verrattuna edellisiin eduskuntavaaleihin.
Myös Etelä-Karjalan Osuuskaupan edustajiston vaalit ovat alkuvuodesta.

Järjestötoiminta

Kunnallisjärjestön yleiset kokoukset pidetään sääntöjen määräämänä aikana. 

Johtokunta valmistelee yleisten kokousten asiat. Vuoden alussa suunnitellaan jäsenhankintaa, paikallisyhdistysten toimintaa sekä yhteistyötä valtuustoryhmän kanssa. Johtokunnan kokouksiin osallistuvat myös paikallisyhdistysten edustajat ja valtuutetut.
Kunnallisjärjestön toimintaa elvytetään muutoinkin ja haetaan uusia toimintamuotoja. Opiskelijatyötä tehostetaan ammattikorkeakoulussa ja yliopistossa. 

Aktivoidaan paikallisyhdistyksiä tekemään aloitteita Turun puoluekokoukseen.

Järjestetään kuntalaisille yleisiä tilaisuuksia ajankohtaisista asioista, sekä säännöllisiä kunnallisjärjestön, valtuustoryhmän ja paikallisyhdistysten yhteisiä tilaisuuksia, joilla aktivoidaan myös nuoria ja uusia luottamushenkilöitä mukaan toimintaan. 
Suosittuja torikahveja jatketaan. Ystävänpäivänä jaetaan sydämiä kaupunkilaisille, äitienpäivän tienoilla jaetaan orvokkeja ja syksyllä järjestetään perinteinen uutispuuro. Kehitetään myös alueellisia toimintamuotoja. 

Organisoidaan yhdessä paikallisyhdistysten kanssa toimintaa, jolla valtuustoryhmän jäsenet ja muut luottamushenkilöt käyvät tutustumassa eri alueisiin ja kuulevat asukkaiden ongelmia.

Jäsenhankintaa on tehostettava niin paikallisyhdistyksissä, kunnallisjärjestössä kuin piirinkin toiminnassa. 
Lähetetään edustajat Turun puoluekokoukseen 13-15.2014, Karjalan piirin kokouksiin ja muihin kokouksiin, missä kunnallisjärjestöllä on edustusoikeus. Aktivoidaan paikallisyhdistyksiä lähettämään edustajia puoluekokoukseen.  
Pyritään hankkimaan puoluejohtoa kunnallisjärjestön tilaisuuksiin. 

Tiedotustoiminta

Verkkosivujen www.keskusta.fi/lappeenranta sisältöä kehitetään edelleen.

Sääntömääräisistä kokouksista ja muista tapahtumista tiedotetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä verkkosivuilla. 

Paikallisyhdistyksiä velvoitetaan tiedottamaan tapahtumistaan kunnallisjärjestölle ja julkisuuteen. Paikallisyhdistyksille lähetetään ainakin kaksi kirjettä ennen yleisiä kokouksia. 

Yleisistä kokouksista tehdään tiedotteet paikallisiin tiedotusvälineisiin sekä Suomenmaahan ja aktivoidaan muutoinkin yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin. Kunnallisjärjestön toiminnasta tiedotetaan eri tapahtumien yhteydessä jaettavilla mainoksilla.
Kunnallishallinnossa mukana oleville kehitetään oma sähköpostilehti ja/ tai keskustelufoorumi ajankohtaisista aiheista.
Verkkosivuilla julkaistaan kunnallisjärjestön toimintakalenteri sekä vuosikello.  

Koulutus

Järjestetään luottamushenkilöille ajankohtaista koulutusta kevätkaudella.

Ohjataan jäseniä ja aktiivisia toimijoita puolueen, piirin ja kunnallisjärjestön koulutuksiin sekä kunnallisiin ja maakunnallisiin luottamushenkilökoulutuksiin. Järjestetään omia seminaareja ajankohtaisista aiheista sekä Keskusta-aatteesta.

Talous

Luottamushenkilövero on 10 % palkkioista ja sitä peritään kattavasti. Paikallisyhdistyksiltä peritään jäsenmaksu 0,4 euroa/jäsen. Taloutta pyritään kartuttamaan johtokunnan päättämillä muilla tavoilla. Kunnallisjärjestön tulot vähenevät valtuutettujen ja muiden lm-tehtävissä olevien vähenemisen takia. 

Paikallisyhdistyksiä kannustetaan järjestämään tapahtumia omin toimin. Kunnallisjärjestö voi tukea toimintaa taloudellisesti, kun tapahtumista sovitaan etukäteen. 

Vaalitoiminta

EU –vaalit ja seurakuntavaalit ovat ensi vuonna. Valmistautuminen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin alkaa loppuvuodesta. Kunnallisjärjestö vastaa sääntöjen mukaan valtiollisten vaalien järjestämisestä.  Osallistutaan muiden yhteisöjen ja järjestöjen luottamushenkilövaaleihin puolueen ja piirin antamien ohjeiden mukaisesti.

Alueellinen edunvalvonta

Kunnallisjärjestö edistää aktiivisesti valtionhallinnon yksiköiden sijoittumista maakuntaan sekä ammatillisen ja yliopistokoulutuksen säilymistä ja lisäämistä Lappeenrannan vaikutusalueella. 

Eksote ja sen toimintaedellytykset ja kehittyminen turvataan. Lappeenrannan Keskusta toimii aktiivisesti maakunnan keskustalaisten yhtenäisen toiminnan edistämiseksi. Kunnallisjärjestö ottaa aktiivisesti kantaa kuntien toimintaedellytysten puolesta. 

Kunnallisjärjestö puolustaa Lappeenrannan aluekeskusten ja haja-asutusalueilla asuvien oikeuksia, kouluverkkoa sekä maakuntien etua. Vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan maan hallituksen ja Keskustan suunnitelmiin Lappeenrannan ja Kaakkois-Suomen puolesta. 

Ympäristönsuojelu ja vesiensuojelu ovat tärkeitä kehittämiskohteita. Kunnallisjärjestö toimii aktiivisesti Lappeenrannan ilmasto-ohjelman toteuttamiseksi.

Keskusta toteuttaa tasapainoista ja ihmisläheistä kaupunkipolitiikkaa kaikki alueet huomioon ottaen ja kehittäen kaupunkia tasapuolisesti.