Kunnanhallituksen keskustalaiset edustajat

Kunnanhallitus vastaa Ruokolahden kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Ruokolahden kunnanhallitus on seitsemän jäseninen. Kunnanhallitukseen kuuluu kolme keskustalaista jäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii Keskustan Taina Paananen.

74_Paananen Taina_2.jpg         58_Heinanen Topi.jpg         80_Tella Anne_1.jpg
Taina Paananen          Topi Heinänen            Anne Tella
puheenjohtaja              jäsen                             jäsen
0503403686                0500 530709                
taina.paananen(a)      topi.heinanen(a)         anne.tella(a)
ruokolahti.fi                 ruokolahti.fi                 ruokolahti.fi