Uutiset ja tapahtumat

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 3.jpg
Keskusta.fi / Karjala / Suomeksi / Kunnat / Ruokolahti / Uutiset ja tapahtumat
KESKUSTAN VAALITAPAHTUMIA RUOKOLAHDELLA

  Vaalitoimikunta kokoontui muotoilemaan tulevien vaalien kuntavaaliohjelman tavoitteet 13.3.2017

  Ruokolahden Keskustan kuntavaaliohjelma kaudelle 2017-2021

  Kunta on ihmisten yhteisö

  • Teemme vastuullisia päätöksiä kuntatalous huomioiden.
  • Edistämme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti ihmisten hyvinvointia. Kannustamme kuntalaisia ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan.
  • Kuuntelemme kuntalaisia arkeen vaikuttavien asioiden hoitamisessa.
  • Pidämme huolta kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden saatavuudesta.
  • Suhtaudumme positiivisesti kaksoiskuntalaisuuteen.
  • Otamme aina päätöksenteossamme huomioon kauniin luontomme.
  • Edistämme energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä maankäytön ja liikenteen vähäpäästöisyyttä kunnan alueella.
  • Kunnan julkisissa hankinnoissa huomioidaan uuden hankintalain antamat mahdollisuudet tehdä paikallisia, kotimaisia ja kestäviä hankintoja.
  • Mahdollistamme päätöksenteollamme perheiden tarpeita huomioivan varhaiskasvatuksen.
  • Edistämme uuden koulun mahdollisuuksia järjestää iltapäivätoimintaa ja eri-ikäisten kohtaamisia monipuolisesti.
  • Panostamme vahvasti ikääntyneiden asumisen palveluihin tulevana valtuustokautena.
  • Olemme mukana luomassa mahdollisuuksia uusien palvelumallien tuottamiseen myös haja-asutusalueille.
  • Edistämme kunnan työllisyyttä päätöksenteolla, joka parantaa työttömien työllistymistä.
  • Kannustamme monipuolista ja monialaista yritystoimintaa pitäen sen kunnan ja koko maakunnan etuna.
  • Tuemme päätöksillämme kuntamme jatkuvaa kehitystä ja suhtaudumme avoimesti uusiin ideoihin.

  Tavataan

  Uutisia

  Edellinen 1 2 3 ... 31 32 33Seuraava