Valtuusto

Valtuusto on Taipalsaaren kunnan tärkein päätöksentekoelin. Vuonna 2012 järjestetyissä kunnallisvaaleissa valittiin valtuusto toimikaudeksi 2013 - 2016. 27-jäsenisen valtuuston paikkajako on seuraava: Keskusta 12, Kokoomus 5, Taipalsaari-liikkeen yhteislista 4, SDP 3, Perussuomalaiset 2 ja KD 1.

Keskustan edustajat valtuustossa

Hulkkonen Harri.jpgKinnunen Jukka.jpgKolhonen Sanna.jpgKylämies Kimmo.jpg
Harri Hulkkonen  Jukka Kinnunen Sanna Kolhonen Kimmo Kylämies
kirvesmies            palomestari  lastentarhanopettaja   tuotepäällikkö, DI
Muhli Marleena.jpgPekkanen Anna-Liisa.jpgTurunen Raimo.jpgTurunen-Saaresti Teemu.jpg
Marleena Muhli                             Raimo Turunen
                          Anna-Liisa Pekkanen              Teemu Turunen-Saaresti   
lähihoitaja sairaaanhoidonopettaja nuohoojamestari tutkijaopet. TkT  
Saikko Asko.jpgTarhonen Jari.jpgUski Helena.jpgWestinen Arja-Liisa.jpg
Asko Saikko      Jari Tarhonen        Helena Uski        Arja-Liisa Westinen                                                              yrittäjä, mv.   yrit., kuorimon hoitaja  eläkeasiamies  hammaslääkäri