Eino Nissinen ehdolla eduskuntaan

Eino Nissinen on ehdolla kevään 2019 eduskuntavaalissa Keskustan listalla

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg

Eino Nissinen.jpg

Eino Nissinen

Eikka on monessa mukana ollut vaikuttaja ja perheenisä, jolle on tuttua arjen haasteet ja ilot niin kaupungissa kuin maaseudullakin.

Koko Keski-Suomen elinvoimaisuus edellyttää toimivia liikenne- ja tietoliikenneyhteyksiä, työvoiman saatavuuden turvaamista, yliopiston ja muiden koulutusorganisaatioiden kehittämistä ja vahvistamista ja yritysten toimintaedellytysten turvaamista koko maakunnan alueella.

Sosiaaliturvajärjestelmäämme tulee kehittää yksinkertaisemmaksi ja vähemmän byrokraattiseksi. Sen tulee turvata aidosti heikommassa asemassa olevien perusturva ja samalla kannustaa työntekoon ja yritteliäisyyteen. Työn tekemisen pitää aina parantaa tilin saldoa.

Ilmastokysymyksessä arkijärkiset ja käytännönläheiset ratkaisut vievät eteenpäin enemmän kuin ideologia ilman käytännön sovelluksia. Meidän tulee hyödyntää maaseudun ja kaupunkien osaaminen käytännön ratkaisuiksi niin maa- ja metsätaloudessa kuin liikenteessäkin, kehittää uusia tuotteita ja ratkaisuja, joita voimme viedä myös niihin maihin, jossa ilmastopäästöt ovat suurimpia.

Asuminen kaupungissa ja maaseudulla, samoin kuin monipuolinen kokemukseni muun muassa  kaupunginvaltuustosta ja –hallituksesta, ministerin avustajan, kunnanjohtajan ja sote-alan asiantuntijan tehtävistä antavat minulle laajan näköalan ihmisten ja erilaisten alueiden arkeen. 

Lupaan pyrkiä toimimaan niin, että edesautan toinen toistaan kunnioittavaa ilmapiiriä ja vältän tarpeetonta vastakkainasettelua. Lupaan puhua politiikasta ja asioista sellaisella kielellä, että jokainen kansalainen voi sitä ymmärtää.

Tervetuloa mukaan kampanjatyöhöni!

Voit tutustua minuun lisää nettisivuillani www.einonissinen.fi ja esittelyvideolla, joka löytyy täältä.

Kotipaikka: Kyyjärvi
Koulutus: Yhteiskuntatieteiden maisteri
Luottamustoimet: Lapuan hiippakuntavaltuuston jäsen, tuomiokapitulin kollegion jäsen, aiemmin mm, kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen ja puheenjohtaja, käräjäoikeuden lautamies, kirkkovaltuutettu, KOAS:n hallituksen varapuheenjohtaja, puoluevaltuuskunnan jäsen
Yhteystiedot: www.einonissinen.fi, eikka.nissinen(a)elisanet.fi, 0407421750