Liikunta ja kulttuuri

Keskusta K-S metso vihreä sivun yläkuva.jpg

Hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista


  • Vahvistetaan yhteisöllisyyttä - yhteisöllisyys lisää elinvuosia.
  • Ylläpidetään hyviä liikuntamahdollisuuksia, lenkkimaastoja, ulkoilureittejä ja liikuntatiloja.
  • Järjestöjen aktiivisuutta ylläpidetään arvostamalla yhteistyötä ja tukemalla järjestöjä myös taloudellisesti.
  • Kulttuurin kautta vahvistetaan kansalaisaktiivisuutta ja suvaitsevaisuutta.
  • Kulttuuripalveluilla edistetään myös terveyttä, hyvinvointia ja tasa-arvoa.