Lautakunnat

Keskustan edustajat eri hallintokunnissa

(varajäsenet sulkeissa)

Hyvinvointi- ja sivistyslautakunta

Takala Otto, vpj, (Saari Virpi)
Tarkkanen Jouko, (Hytönen Pekka)
Tommola Ulla, (Tuukkanen Matti)

Perusturvalautakunta

Hovila Sari, pj, (Partanen Jukka)
Reinikainen Katri, (Leppänen Aini)

Yksilöjaosto

Hovila Sari, pj, (Reinikainen Katri)

Tekninen lautakunta

Liukkonen Jarmo, pj, Reinikainen Katri
Salonen Maija, (Tupala Arto)
Tommola Ulla, (Lahtinen Liisa)

Tarkastuslautakunta

Temisevä Liisa, (Teräväinen Virva)

Keskusvaalilautakunta

Virtanen Keijo, pj,
Lankia Pekka

Puulan seutuopiston opistolautakunta

Hytönen Pekka, (Peltonen Niilo)