Hallitus

Hallitus 2017-2019

Sami Wiik vpj.
Ilkka Kemppainen
Elina Mäkinen

Hallituksen kokouksissa esittelijänä on kaupunginjohtaja Janne Kinnunen ja pöytäkirjaa pitää
kaupunginsihteeri Tiina Honkanen.

Viitasaaren kaupungin hallinnosta ja hallituksen työskentelystä lisätietoja kaupungin kotisivuilta.