VALTUUSTOALOITE  16.04.2013

 

 HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUTTAMIEN UUDISRAKENNUSTEN PETTÄVÄT RAKENTEET

 Mistä johtuu, että hiljattain rakennetuista uudisrakennuksista aiemmin Haminan lukion ja viime viikolla Vehkalahden uuden yläkoulun kattorakenteet vuotivat vettä sisätiloihin?

Onko suunnittelussa tapahtunut virheitä? Onko rakennusurakoitsija tehnyt työvaiheissa hutiloituja ratkaisuja? Ovatko huoltotoimet olleet riittämättömiä? Onko rakennusvalvonta pettänyt?

Onko kaupungin tilaajana kustannettava kaikki korjauskulut omasta pussistaan?

 Suuri huoli koskee myös uuden rakenteilla olevan uimahallin työvaiheiden etenemistä. Rakennuksen seinissä on koko talven olleet tuulensuojavillat sään armoilla. Onko saumat teipattu huolella ja alla oleva pehmeä villa suojassa ulkoa tulevalta kosteudelta?

 Esitämme, että kaupunginhallitus yhdessä teknisen toimen kanssa tutkii ja selvittää korjaus-, korvaus- ja takuuvastuut edellä mainittujen rakennusten kohdalla.

 Vastaavanlaisia virheitä ei saa päästä tapahtumaan enää tulevaisuudessa. Kaupungin rakennuttajana on edellytettävä ja vaadittava rakentajalta ammattitaitoa ja vastuuta tekemästään työstä.

 Haminassa 16. huhtikuuta 2013

 Keskustan valtuustoryhmä--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 VALTUUSTOALOITE  5. maaliskuuta 2013


HAMINAN KAUPUGINVALTUUSTOLLE:

Haminan keskuspuiston kehittäminen

Haminan keskustan vetovoimaa tulee parantaa kaikin mahdollisin keinoin.

Elävä keskusta vaatii toimivan elinkeinoelämän ja asiakkaiden lisäksi viihtyvän ympäristön, missä asukkaat viihtyvät. Viihtyisä ja virikkeellinen keskusta saa aikaan positiivisuutta ja vetovoimaisuutta.

Meillä on puisto keskellä kaupunkia, torilta Manneheimintielle ja edelleen urheilukentälle. Keskustan puistoaluetta voisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin viihtyvyyden lisäämiseksi. Esimerkkinä voisi pitää Jyväskylän Harjua.

Puiston ja vallien toiminnallisuutta saisi lisättyä esim. rakentamalla 9 reikäisen frisbeegolf radan alueelle.

Olisiko tälle puistoalueelle tehtävissä kuntopolku, missä olisi talvella hiihtolatu? Mahdollisen kuntoradan toimivuutta ja puiston yhtenäisyyttä parantaisi alikulkusilta Mannerheimintien ali puiston kohdalla.

Keskusta-ryhmä ehdottaa, että asiaa tutkitaan ja ryhdytään tarvittaviin kehittämistoimiin mahdollisimman pikaisesti.

 
Keskustan Haminan valtuustoryhmä  5. maaliskuuta 2013


                       

  

 ----------------------------------------------------------------------


                                VALTUUSTOALOITE

 

 

Haminan kaupunginvaltuustolle

 ASIA: Äänentoistolaitteiden hankkiminen Haminan raatihuoneen valtuustosaliin

 Valtuutetut ovat jo pitkään huudelleet kesken kokouksen, etteivät toisten valtuutettujen istumapaikoiltaan käyttämät puheenvuorot kuulu. Tämä haittaa merkittävästi työskentelyilmapiiriä ja luo hämmennystä valtuutettujen keskuuteen, kun he keskenään supisevat: ”Mitä se nyt sanoi? Kuulitko sinä?”

 Valtuutetun on toki mahdollista pitää puheenvuoro edessä olevasta puhujapöntöstä. Mikäli valtuutetut yksi toisensa jälkeen lähtevät paikoiltaan ja kolistelevat puhujapönttöön niin kokoukset tulevat olemaan enemmän kuin pitkiä.

 Valtuuston kokousta salin takaosassa seuraamassa olleet ovat usein kertoneet etteivät he ole kuulleet valtaosaa valtuutettujen istumapaikoiltaan pitämistä puheenvuoroista.

 Parantunut äänentoisto ja puheenvuorojen kuuluvuus palvelevat valtuutettujen lisäksi myös salin takaosassa kokousta seuraavia kaupunkilaisia ja paikalla olevaa mediaa.

 Valtuustosalin parantunut äänentoisto luo paremmat mahdollisuudet pitää myös muita kokous- ja koulutustilaisuuksia raatihuoneella, paikassa jossa kuullaan mitä puhutaan.

 Esitämme, että kaupunginvaltuusto ottaa myönteisen kannan äänentoistolaitteiden, jotka mahdollistavat puheenvuorot istumapaikoilta, pikaiseksi hankkimiseksi Haminan raatihuoneen valtuustosaliin.

 

 Haminassa 22. tammikuuta 2013

 Keskustan Haminan valtuustoryhmä