Valtuustoaloitteet

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Kotkan kaupunginvaltuusto 30.1.2017

TIUTISEN JA HALLAN TIEOSUUDEN PENKEREEN VAHVISTAMINEN

Ko. tie valmistui Hallan-,Pitkäsaaren-,Tiutisen itäpuolelle v.1974. Tie ja sen ajettavuus” keli kuin keli” läpi vuoden, tuli taas jälleen uudenarvioinnin kohteeksi.

Ilmeni,että kovat idänpuoleiset tuulet,korkea merivesi nakertaa tiepengertä uhkaavan tehokkaasti ja lennättää merivettä tielle ym .kivensilppuu.Totean ,näin ollen ,tienkäyttäjille, tie ei ole turvallinen,pitää huomioida myös koululaiset jne. joilta toistaiseksi puuttuu ns. kevytliikenteen väylä.

Hyvän ja kestävän meripengerryksen rakentamisen mallit löytyy mm. Mussalon syväsatamasta,on taloudellisesti kannattavampaa rakentaa kerralla hyvä ja kestävä,kuin vuosittainen korjaaminen ym.”parsiminen” ko. tieosuudella !

Esitän,että Kotkan kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, kestävällä tavalla meripenkereen vahvistamiseksi ja tekee esim. sivukivestä siihen trotvallireunuksen.

Kotkassa 30.01.2017

Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan valt.ryhmän puolesta

 

Kotkan kaupunginvaltuusto 30.1.2017

Kestävän kehityksen, ja historiallisen kaupunki-infran säilymisen johdosta.Kotkan keskustan ja Kotkan vihreitten valtuustoryhmät esittää, kauppatorin ,eli toriparkinkannen hyvin arvokkaan nupukivikannen ympäröimiä nupukivikatujen säilyttämistä, hyvin hoidettuina, ko. torinalueen “kehyksinä”, jolloin historiallisen miljöön ympäröimä arvo katukuvassa , korostuu eritoten, hienolla tavalla ja Kotkalaisten ent. kivimiesten kestotuotteet on esillä tuleville sukupolville. Suomi 100 ja Kotka paljon enemmän.
jk.Toivottavasti nupukiviä on kaupunginvarastossa riittävä määrä, korjaustoimintaan !
 
Kotkassa 30.01.2017
 
Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan ja vihreitten valt.ryhmien puolesta

Kotkan kaupunginvaltuusto 12.12.2016

VALTUUSTOALOITE

Noudattaako Kotkan kaupunki päätöksenteossa uutta yhdenvertaisuuslakia ym. inva vammaislakeja

Esitän, että kaupungin lakiasianyksikkö, selvittää ja kertoo vastauksen TA-kokouksessa jäähallin tyrmätyn invahissin laillisuus puolen. Itse olen sen selvittänyt Suomen invalidiliiton esteettömyys-asiantuntija Harri Leivon kanssa. Hänen mukaan kannattaa asia myös kaupunginkannalta selvittää ettei kaupunki joudu ikävään julkisuusasemaan esim. liiton julkaisujen kautta !

Eritoten, kannattaa huomioida uusi yhdenvertaisuuslaki ja sen kohtuulliset mukautukset. Esimerkiksi 15§ palvelun tarjojan kohtuulliset mukautukset !( esim. esitetty 25.000€ hissiin on juuri sitä). Lisäksi pyydän 25.1.2016 tehtyyn valtuustoaloitteeseni vastausta, koskien jäähallin invahissin hankintaa. Toivon että, vastauksessa huomioidaan uusi yhdenvertaisuuslaki ja kaikki muut lait koskien erityisryhmiä jne. koska lait asetukset muuttuu ja päivittyy.

Lopuksi, kotkan kaupungin lakiasiainosasto voi pitää seminaarin nykyisille ja tuleville päättäjille esteettömyys ja inva, vaimmaislaki tietoa joka poistaa vääriä asenteita, ennakkoluuloja, edistäen tasa-arvoa jne.

jk. ”suuren lakikokoelman vuoksi,en tee monistuksia ko.asiaan” !

Kotkassa 12.12.2016

Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan valt.ryhmän puolesta

Kotkan kaupunginvaltuusto 14.11.2016

VALTUUSTOALOITE

 RAUHANKASVATUS JA ASENNE TYÖ !

 Kuten tiedämme,asuinkuntamme Kotka mainostaa itseään kansainvälisenä merikaupunkina jne, Suomi 100v. juhla teemaan on hyvä liittää myös ”RAUHANKASVATUS JA ASENNETYÖ” kestävällä tavalla kaupungissamme.

Esitän,että Kotkan kaupunki edesauttaa edistävää rauhankasvatustyötä kouluissa, nuorisotyössä, sekä järjestö-ja harrastustoiminnassa jne. Kouluissa rauhankasvatus ja asennetyö sisällytetään esim.historian,uskonnon ja yhteiskuntaopin opetukseen,mutta sitä voi käsitellä myös muilla tunneilla sen monitieteellisen luonteen vuoksi.Siihen liittyy kysymyksiä yhteiskunnasta,kulttuurista,taloudesta,uskonnosta,terveydestä ja ympäristöstä.Elämän kunnioitus,väkivallattomuus ja moniarvoisuus ovat aiheita,joita voi käsitellä kaikessa opetuksessa myös virka ja luottamustehtävissä oleville. Sama koskee kuntalaisiamme ko.asiassa.

jk.lisää infoa netistä osoitteesta www.rauhankasvatus.fi

 Kotkassa 14.11.2016

Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan valt.ryhmien puolesta

Kotkan kaupunginvaltuusto 06.06.2016

VALTUUSTOALOITE

TOIMINTAOHJEISTUS KUNTALAISILLE - HUKKUNEITTEN LÖYTÖELÄINTEN SUHTEEN !

Sattuneista syistä ja ajankohtaisuudesta johtuen esitän että, Kotkan Kaupunki & Poliisin yhteistyö-neuvottelukunta laatii selkeät ”yhdenluukun” mallin ohjeet kuntalaisille ja ne tulisi myös löytää kaupungin nettisivuilta.

Siis, merikaupunki Kotka, siistinä kuolleista luontokappaleista, elämme juuri parasta loma-sesonki aikaa joten se on aina myös imago kysymys, miten ko. asiat hoituu, nyt on tilanne hyvinkin ristiriitainen joten pyydän aloitteellani asian selkeyttämistä ja päivittämistä !

Kotkassa 06.06.2016

Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan valt.ryhmän puolesta

 

Kotkan kaupunginvaltuusto 09.05.2016

VALTUUSTOALOITE

LUKIORATKAISUT ON TEHTÄVÄ TÄLLÄ VAALIKAUDELLA!

Kuten hyvin tiedämme, valtuutettujen tärkeimpiä tehtäviä on tuoda kuntalaistensa näkökulma, päätöksentekoon.

Kyseessä on suuri kuntalaisten huoli lukioiden määrästä sekä paikasta. Vatvominen yli kuntavaalien ei ole edustuksellisen demokratian mukaista. Siksi ko. asiat on tuotava valtuuston päätettäväksi tämän kauden aikana.

Kyseessä on iso imagoon vaikuttava tekijä, missä kunnossa koulut ovat, niiden tavoitettavuus opiskelijoiden ja opettajien taholla sekä ns. työ/koulu matkoihin kuluva aika. Saamani palautteen mukaan Karhulan lukiota ei tule lakkauttaa ja se olisi ns. linskinkupeessa vaihtoehdoista tyydyttävin.

Kotkassa 9.5.2016

Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan valt.ryhmän puolesta

 

Kotkan kaupunginvaltuusto 04.04.2016

VALTUUSTOALOITE

VIERASVENE&ASIOINTILAITURIT KARHULAN KORKEAKOSKEN JOKIHAARAN JOKIPUISTONRANTAAN SEKÄ JUMALNIEMEN HUUMANHAARAN KAUPPAKESKUKSEN TUNTUMAAN NS. HUUMANPOHJAN KOHDILLE !

Esitän, että Kotkan kaupunki suunnittelee ja edistää saariston / jokihaarojen tavoitettavuutta merialuksille, luomalla otsakkeessa mainittuihin paikkoihin kiinnitysmahdollisuudet.

Tämä on osa seudullista matkailu/asiointi kehitystyötä,”kaikkien iloksi ja hyödyksi”.

Jotta käyttö pysyisi laiturilla asiointikäytössä,-esitän ,että max. kiinnitys aika 2 tuntia ! (vellamon laiturin kiinnitysohjeistus (kts.mukana olevat liitteet 2kpl.)

Kotkassa 04.04.2016

Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan valt.ryhmän puolesta

 

Kotkan kaupunginvaltuusto 25.01.2016

VALTUUSTOALOITE LIIKUNTARAJOITTEISTEN KATSOMOPALVELUN PARANTAMINEN KARHULAN JÄÄHALLISSA

Kuten tiedämme on Suomi jäähallien myötä menestynyt jääurheilumaa ja menestyksen myötä on katsojia ns. penkkiurheilijoita riittänyt seuraamaan ja nauttimaan hyvästä meiningistä sekä tärkeästä sosiaalisesta tapahtumasta. Esitän että, Kotkan kaupunki huomioi Karhulan jäähallista puuttuvan invahissin. Hissi mahtuisi hyvin katsomoportaikon viereen. Kevyt invahissi mahdollistaa pääsyn oikeisiin katsomotiloihin rullatuolilla, rollaattorilla jne. Samalla helpottuisi siivous ja huoltotyöt, kun suhteellisen painavat huoltokoneet saisi vietyä hissillä katsomo alueelle ym.

Nykyinen alatilan kolkko pilttuutila kaukalon vieressä kylmässä ei ole millään tapaan sopiva paikka invalideille ja jo imagonkin kannalta liikuntarajoitteisten kulkuteiden parantaminen jäähallissa on välttämätöntä.

Esitän, että kyseinen asia hoidetaan nykyaikaisella laitteella, josta löytyy tietoa mm. www.hissipörssi.fi ja konsulttiapua saa ilmaiseksi Suomen invalidiliitosta. On myös huomioitava, että taannoin opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksia juuri tämän tyylisiin hankkeisiin.

Kotkassa 25.01.2016

Mertsu JK. Merivirta
Kotkan Kaupunginvaltuutettu (sit.kesk.)
Keskustan valt.ryhmän puolesta