Keskustanuoret

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

Keskustanuoret

Kaakon Keskustanuoret r.y. näki päivän valon

Keskustanuorten Kaakon osaston perustamiskokous järjestettiin Haminassa torstaina 10.3.2010. Uuteen osastoon
kuuluvat Haminan, Virolahden ja Miehikkälän nuoret keskustalaiset. Kaakon Keskustanuorten tavoitteena on olla kaakon alueen keskustanuoret yhteen kokoava voima. Uusi osasto haluaa tuoda nuorten näkemyksiä mukaan päätöksentekoon ja vaikuttaa alueemme kehitykseen.

Uuden osaston puheenjohtajaksi valittiin virolahtelainen Lauri Heimala. Varapuheenjohtajana aloittaa Mikko Kemppi
Haminasta ja sihteerinä Teija Uski Virolahdelta. Lisäksi johtokunnan jäseniksi valittiin miehikkäläläiset Aleksi Kivelä ja Heikki Rongas.

Perustamiskokouksessa osasto toi esille ensimmäisenä kannanottonaan mielipiteensä sosiaali- ja terveyspalveluiden hoitamisesta alueellaan. Kaakon Keskustanuoret kannattavat yksimielisesti koko Etelä-Kymenlaakson yhteisen sosiaali- ja terveyspiirin perustamista. Maakunnan eteläosa tarvitsee vahvan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjän, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Osaston mielestä yhdistämällä kuntien voimavarat pystyttäisiin takaamaan laadukas hoito ja palveluiden säilyminen kaikkien kaakon kuntien asukkaiden ulottuvilla.

Kaakon Keskustanuoret