Etusivu

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 7.jpg

Tervetuloa Sallan Keskustan kunnallisjärjestön sivuille

Keskustan Sallan kuntavaaliohjelma 2017

Yleistä


Yksi tulevaisuuden suurimmista haasteista on hyvinvointierojen kaventaminen. Kuntien tehtäväksi jää hyvinvointityö, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja vastuu siirtyvät kunnilta maakunnille. Tätä työtä on tehtävä aktiivisesti kaikilla kunnan toimialoilla niin, että saadaan aikaan kuntalaisten hyvinvointia edistäviä ratkaisuja.
Yksinäisyys, syrjäytyminen ja kiusaaminen ovat yhteiskuntamme ongelmakohtia, joihin on puututtava heti. Syrjäytymiskehityksen ennaltaehkäisyn pitää olla keskeinen asia, kun toimintoja järjestetään. Haasteet ovat näissä asioissa niin suuria, ettei kunta pysty ratkomaan niitä yksin. Kunnan tulee tehdä työtä kumppanuudessa maakunnan ja kolmannen sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.


Elinvoimainen kunta muodostuu erilaisesta yritystoiminnasta ja kattavasta palvelutarjonnasta. Suotuisa ilmapiiri vaatii yrittäjäystävällisyyttä ja turhien säädösten ja normien poistamista sekä uusien työmahdollisuuksien luomista. Kunnan pitää luoda hyvät puitteet uudelle ja jo olemassa olevalle yritystoiminnalle. Elinvoimainen kunta ja sujuva arki ovat hyvinvoinnin perusedellytyksiä.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Syrjäytymiskehityksen, yksinäisyyden ja osattomuuden pysäyttäminen vaatii kuntapalveluita, joissa on erityisen matala osallistumiskynnys. Jokaisen kuntalaisen tulee voida tuntea, että hän kuuluu omaan kuntayhteisöön. Auttamistoimien ja kuntalaisen oman vastuun tulee olla tasapainossa.

 

Sivistystoimen palvelut

Jokaisen koulun pitää olla hyvä yhteisö. Koulu on sosiaalis-pedagoginen kokonaisuus, jossa laadukkaan opetuksen lisäksi on huomioitu viihtyisyys. Se tulee huomioida niin koulussa toimivan henkilökunnan kuin siellä koulutyötään suorittavien lasten ja nuorten näkökulmasta.


Sivistystoimen palveluita pitää edelleen kehittää kaikkia kuntalaisia ja ikäryhmiä koskeviksi. Asiakkaat pitää ottaa mukaan osallistumaan jo toimintojen suunnitteluvaiheessa.


Liikunta, nuoriso, kulttuuri ja kirjasto ovat tulevaisuuden kunnan tärkeitä toimia, joilla yhteisöllisyyden keinoin voidaan lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Tulevaisuudessa kunnan tarjoamien palveluiden painopiste siirtyy enemmän korjaavasta ennaltaehkäisevään.

 

Tekninen toimiala

Kuntasuunnittelussa pitää huomioida kuntalaisen hyvinvointi ja kaikki ikäryhmät. Kaavoituksen on oltava joustavaa ja kuntaan muuton helppoa. Yritystoiminnalle on luotava hyvät edellytykset toimia ja laajentua.

 

Kuntahallinto


Hallinnon on oltava avointa ja näkyvää. Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja osallisuutta päätöksentekoon on kehitettävä aktiivisesti. Kolmannen sektorin edustamat yhdistykset ja yhteisöt on otettava kumppaneina mukaan erilaisten toimintojen järjestämiseen.

 

Tavataan