Uutisarkisto

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg

 

Keskustan Päijät-Hämeen piiri ry

TIEDOTE 16.11.2019

 

 

Keskustan Päijät-Hämeen piirijohto jatkaa

 

Keskustan Päijät-Hämeen piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle Jukka Mölsä Orimattilasta lauantaina 16.11.2019 Hollolassa pidetyssä syyskokouksessa.
Varapuheenjohtajiksi valittiin niinikään jatkokausille Eevakaisa Lehtosalo-Lönnberg Sysmästä ja Vesa-Matti Virtanen Lahdesta.

 

Piirikokous päätti ottaa kantaa maakunnalliseen keskusteluun itsenäisten kuntien puolesta sekä hyvinvointikuntayhtymän muutosohjelmaan.

Kannanotot löytyvä alta.

 

Suomen Keskustan terveiset kokousväelle toi puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen. Honkonen painotti puheessaan, että Keskusta on ihmisten arjen asialla ja peräänkuulutti lapsiperheiden aseman parantamista ja lapsiystävällisempää ilmapiiriä. Luontopolitiikka on Honkosen mielestä puolueelle tärkeää. Ihminen on osa luontoa ja meidän tulee pitää huolta luonnosta.

 

Kokouksessa vieraili myös puolustusministeri Antti Kaikkonen, joka toi esille puheessaan mm. maanpuolustustyön ja asevelvollisuuden kehittämisen. Lisäksi Kaikkonen kertoi puolustusvoiman tulevaisuuden hankinnoista.

 

Poliittinen keskustelu käytiin alustusten pohjalta. Päijät-Hämäläisiä keskustelutti ja huolestutti mm. seuraavat asiat.
Suomen puolustuskyky ei saa heikentyä. Lähellä tuotettujen tuotteiden pääsy kauppojen hyllylle pitäisi olla helpompaa. Syrjäytyneiden nuorten suuri määrä maakunnassamme.  Vanhustenhoidon epäkohtiin on puututtava.

 

 

Päijät-Häme - Kuntiensa kokoinen maakunta

 

Yhteiskunnan tärkein peruspilari on keskinäinen luottamus. Yhteistyölle on aina tilaa ja sitä sopua on vaalittava jokaiselta taholta ja jokaiseen suuntaan. Tämä ei estä sitä, että Päijät-Hämeessä voimme jatkossakin olla vapain mielin itsenäisiä kuntia ilman minkään isomman tahon painostamista.

 

Läheisyysperiaate, jonka mukaan päätökset tulee tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä ja lähidemokratia ovat arvoja, joita Päijät-Hämeen Keskusta vaalii. Lähellä olevilla päätöksentekijöillä on paikallista tietoa ja tuntumaa päätettäviin asioihin ja he ovat parhaita asiantuntijoita valvomaan oman lähiseudun etua. Suurkunta tulisi viemään päätökset pois ruohonjuuritasolta.

Lähipalvelut tulee säilyttää lähellä ihmisen arkea ja antaa mahdollisuus elää elämää ja perustaa perhe myös kauempana kasvukeskuksista. Keskusta kannattaa hajautettua kotiseutujen yhteiskuntaa. Haluamme taata lähipalvelut koko maakunnassa.

 

Tehdyissä kuntaliitoksissa keskuskaupungin ulkopuoliset alueet ovat näivettyneet ja palvelut karanneet. Sitä ei ympäristökunnissa haluta.

 

Kotikuntalaisuus on tärkeää. Päijät-Hämeen Keskustalle se tarkoittaa tervettä ylpeyttä omista juurista ja paikallisesta kulttuurista. Voimme lopettaa suurkuntapuheet ja rakentaa yhteistyötä toisia kunnioittaen. Päijät-Hämeessä on upeita kuntia ja jokaisella on omat vahvuutensa.

 

 

----------------------------------------

 

PHHYKYn muutosohjelma on investointi kattavampiin sote-paveluihin

 

Kansalaisten tulisi saada sote -palvelunsa yhdenvertaisesti, yhdenmukaisin kustannuksin ja kohtuullisen matkan päästä. Kuntakohtaisesti tulee voida toteuttaa erityispalveluja, esim. ikääntyneiden päivätoiminta haja-asutusalueilla tukee kotona-asumista. Meneillään olevan palveluverkkoselvityksen tulee taata kuntalaisille myös lääkäri- ja muut usein tarvittavat palvelut tarvetta vastaavasti omassa kunnassa.

 

Kuntien talous on ennätyksellisen heikko kuluvana vuotena ja talousvaikeudet jatkuvat arvioiden mukaan seuraavina vuosina. Sosiaali- ja terveystoimi on kuntien ylivoimaisesti kallein toimiala, jonka kunnat kustantavat keräämällään kunnallisverolla ja valtion kunnille osoittamalla valtionosuusrahoituksella. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelujärjestelmän tehokkuus on huippuluokkaa. ”Nykyisellään palvelujen kokonaiskustannukset ovat kuitenkin liian kalliit kuntien rahoituskyvylle” on PHHYKY todennut strategiassaan.

 

”Kuntien alibudjetoinnin keinoin suunnittelemat sote -säästöt eivät ole toteutuneet ja nyt yhtymässä on käynnissä laajat lomautus- ja irtisanomistoimenpiteet taloutensa vakauttamiseksi. Tämä on todellinen uhka päijäthämäläisten palveluiden saatavuudelle, henkilökunnan jaksamiselle ja muutosohjelman toteutukselle”, toteaa Keskustan Päijät-Hämeen piiri yksimielisesti.

 

Säästöjen sijaan päähuomio pitäisi olla sote-muutosohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Ohjelma on investointi tulevaisuuteen, jonka tavoitteena on kansalaisten erilaiset tarpeet huomioivien toimintatapojen käyttöönotto palvelujen järjestämisessä. Muutosohjelma luo perustan toiminnan kustannustehokkuudelle. Nyt samanaikaiset säästöt uhkaavat heikentää uudistamisen resursointia ja henkilökunnan jaksamista.

 

Päijät-Hämeen sote-muutosohjelmassa verkostomaisen palvelukokonaisuuden tueksi tarvitaan vahvaa tietojärjestelmien uudistamista, sähköisten asiointitapojen kehittämistä sekä kansalaisten omien terveyden edistämisen ja omahoidon taitojen parantamista. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tärkein toimija on kunta. Kuntalaisten vahvempi mukaanotto ja vastuuttaminen oman hyvinvointinsa vaalimisessa tukee tutkitusti sote-muutosohjelman kustannussäästöihin pääsemistä kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden heikentymättä.