Orimattilalaista Keskustapolitiikkaa

Puoluekokous2018 2 yläkuva iso 5.jpg
Keskusta.fi / Päijät-Häme / Suomeksi / Kunnat / Orimattila / Keskusta Orimattilassa / Orimattilalaista Keskustapolitiikkaa

Seuraavaksi valmistaudumme 2018 maakuntavaaleihin.

Tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille, koko Suomessa

Suomen kuntoon laittaminen jatkuu. Uudistamme hyvinvointiyhteiskuntaa turvataksemme huolenpidon
tasa-arvoisesti myös lapsillemme ja lastenlapsillemme. Olemme sitoutuneet rakentamaan turvallista Suomea,
jossa kaikista suomalaista ja koko maasta pidetään huolta tasa-arvoisesti. Siksi tarvitaan sosiaali- ja
terveyspalvelujen uudistus ja maakuntauudistus. Tulevaisuuden hyvinvointi tehdään nyt - yhdessä.

Monelle meistä on liiankin tuttua, että lääkäriin ei pääse riittävän nopeasti. Ja jos pääseekin, sitten pompotellaan luukulta toiselle.

Moni lääkäri ja hoitaja on puolestaan jaksamisensa äärirajoilla. Työajasta iso osa menee turhaan byrokratiaan ja rutiineihin. Tämä kaikki on pois näiden ammattilaisten varsinaisesta, vaativasta työstä – ihmisten auttamisesta ja hoitamisesta ajoissa.

Keskustalla on ratkaisu, jolla kaikille suomalaisille koko maassa voidaan turvata sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti myös tulevaisuudessa. Laadukkaat palvelut vaativat leveämmät hartiat. Siksi maakunnat järjestävät jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelut. Suomalaisille annetusta huolenpitolupauksesta on pidettävä kiinni – sisulla ja sydämellä.

Sitoudumme siihen, että pääset lääkäriin nopeammin, saat tarvitsemasi avun saumattomasti yhdeltä luukulta, voit valita julkisen tai yksityisen hoidon väliltä ja sinua koskevat tiedot kulkevat sujuvammin hoitopaikasta toiseen.

Toteuttamalla uudistuksen pidämme pidemmällä aikavälillä pidämme kustannukset kurissa. Se on tärkeää Suomen kuntoon laittamisessa.


Orimattilan Keskustan poliittiseen toimintaan vaikuttaa mm.:

1. Huomioimme väestömäärän muutoksia kokonaisuudessaan ja ikäluokittain. Keskusta tähtää asukasmäärän, reityisesti lapsiperheiden lukumäärään kasvamiseen. Väestömuutokset vaikuttavat moniin kunnallisiin palveluasioihin ja niitä ptiää huomioida sopivin sopeutuksin jo hyvissä ajoin ennakoiden, koska se on mahdollista. 

2. So-Te uudistuksen loppuunsaattaminen ja niiden osien haltuunotto, mitkä jäävät vielä kunnan hoidettaviksi.

3. Orimattilan kunnan ja Päijät-Hämeen Maakunnan yhteistyön rakentaminen ja jatkossa sen toimintaan osallistuminen.

4. Varhaiskasvatus-, koulutus- ja vanhushuoltokysymykset väestömuutosten mukaisesti myös tilojen osalta. Näistä pitää huolehtia tasapuolisesti talous huomioiden. Nykyisin esillä on tilojen riittävyyskysymykset sekä olemassa olvein tilojen perusparannukset ilmanpilaantumisen takia. 

5. Osallistumme ja luomme mahdollisuuksia nuorison asioiden parantamiseen ja hyvinvointiin.

6. Liiketoimintaedellytysten ylläpito ja parantaminen tontti-, väestö-, kasvu ja muun infrastruktuurin mukaisesti ja kokonaisvaltaisesti kuntamme talouden rajoissa. Tavoitteenamme on työpaikkojen lisääntyminen kunnassamme.

7. Maatalouden edellytysten ylläpito ja parantaminen kunnassamme.

8. Ympäristäasioden ylläpito ja parantaminen kunnassamme.

9. Liikunta-, kulttuuri- ja yleissivistävien toimintojen ylläpito ja parantaminen kunnassamme. Nyt on alkamassa urheiluhallin uudistaminen ja se jatkunee aina vuuoteen 2021 asti.

10. Talousasioiden tasapainoinen hoito tuloineen, menoineen ja lainarahoituksineen. Ylläpidossa, uudistamisessa ja kunnostamisessa on muistettava talouden tasapaino.