PELLON KESKUSTA VASTUSTAA KUNTALIITOKSIA

Keskustan Pellon kunnallisjärjestö piti vuosikokouksensa valtuustosalissa viime sunnuntaina. Paikalla oli lähes kolmekymmentä keskusta- aktiivia. Puhetta kokouksessa johti Esa Mäki ja sihteerinä toimi Jani Leppäjärvi. Esillä kokouksessa olivat sääntömääräiset asiat ja puoluekokousedustajan valinta. Kesäkuussa Rovaniemellä pidettävään puoluekokoukseen edustajaksi valittiin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Risto Kuusijärvi.

Kokouksen alussa ajankohtaisista asioista oli alustamassa Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Hannes Manninen. Pääosin hän keskittyi esityksessään valmisteilla olevaan kuntauudistuksen malliin ja sen vaikutuksiin kuntakentässä. Ohessa otteita hänen puheenvuorostaan:

Keskittäminen on vauhdittunut nykyhallituksen aikana. Nyt esitetty kuntauudistus ei tuo säästöjä. Esitetty malli ei ole myöskään jatkoa PARAS- hankkeelle vaikka näin on väitetty. Sen tarkoituksena ja päätavoitteena oli rajata kuntien menojen kasvua. Tavoitteena oli että kasvu jäisi alle 4 %.

Siinä mallissa ei myöskään esitetty pakkoliitoksia, vaan kaikki perustui vapaaehtoisuuteen. PARAS- hankkeessa tavoiteltiin vapaaehtoisten kuntaliitosten ohella tasavertaisena vaihtoehtona kuntien yhteistyön tiivistämistä mm. sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Jälkimmäisessä yhteistyö on tiivistynytkin täyttämään esitetyt tavoitteet mutta sosiaali- ja terveydenhuollossa työ jäi kesken.

Jos kuntauudistus toteutuu esitetyn mallin mukaan, on Suomessa EU:n suurin kuntakoko asukasluvun mukaan. Toisaalta me olemme koko EU:n harvaan asutuin maa. Aika erikoinen yhtälö perustella kuntaliitoksia. Kokoomusjohtoinen Kataisen hallitus perustelee kuntien pakkoliitoksia myös yhtenäisillä työssäkäyntialueilla. Tämäkin on meille Lappiin sijoitettuna aika ontuva perustelu koska pääosa kunnistamme on jo itsessään etäisyyksillä mitattuna oma työssäkäyntialueensa. Ainoastaan Kemi-Tornio alueelta löytyy nämä kriteerit täyttävä yhtenäinen alue.

Perustellusti voidaan kysyä myös sitä, onko esitetty kuntien pakkoliitosesitys perustuslakimme vastainen. Laissahan lähdetään mm. siitä, että kunnan tulee olla kansalaisen lähiyhteisö. Mikä on sellainen lähiyhteisö jos etäisyys kuntakeskukseen on jopa yli 200 kilometriä.

Manninen päätti puheenvuoronsa toteamukseen: Miten voidaan ajatella että jopa vuosisataiset rajat piirrellään Helsingistä käsin kokoomuslaisen ministeri Henna Virkkusen toimesta muutamassa kuukaudessa uudestaan. Eihän se tule onnistumaan.

Hannes Mannisen alustus herätti vilkasta keskustelua kokousväen keskuudessa. Pääosassa puheenvuoroista tyrmättiin esitetty malli. Kansalaisten eriarvoisuuden lisääntyminen huolestutti pellolaista keskustaväkeä. Keskustelua aiheutti myös Keskustan tulevasta puheenjohtajasta toukokuussa käytävä neuvoa antava esivaali. Sen tarpeellisuutta kritisoitiin, koska viime kädessä päätösvalta itse puoluekokouksessa on erikseen valituilla puoluekokousedustajilla.


20120415_006.jpg

VÄYRYSEN VAALIBUSSI PELLOSSA

Väyrysen bussi 2.jpg

Presidentti ehdokas Paavo Väyrysen vaalibussi kiersi sunnuntaina 8.1.2012 Peräpohjolan piirin alueella. Bussi pysähtyi tunniksi Pellon torille sunnuntai aamupäivällä klo 10.45-11-45 väliselle ajalle.

Bussiin oli saapunut reilu parikymmentä pellolaista Keskusta aktiivia ja vaaleista kiinnostunutta. Tunnelma vaalibussissa oli mahtava ja odotukset vaaleihin hyvät. Väyrysen kannatus Pellossa on vahva.

Bussin mukana Paavoa kannustamassa ja kiertämässä olivat kansanedustajat Eeva-Maria Maijala ja Markus Lohi sekä Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Eero Ylitalo.

Väyrysen bussi 1.jpg

KESKUSTAVÄKI KOOLLA PELLOSSA

Keskustan Pellon kunnallisjärjestön piti viime sunnuntaina vuosikokouksensa kunnanviraston valtuustosalissa. Paikalla oli koolla noin reilu parikymmentä puolueen aktiivia. Puhetta kokouksessa johti Risto Kuusijärvi ja sihteerinä toimi Jani Leppäjärvi. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, eli henkilövalinnat, toimintasuunnitelma- ja talousarvio vuodelle 2012.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmassa vaalit ovat keskeisellä sijalla. Ensi vuonna käydään kahdet merkittävät vaalit, tammikuussa presidentinvaalit ja lokakuussa kunnallisvaalit. Pellon keskustaväki antoi toimintasuunnitelmassa voimakkaan tuen valtiotieteen tohtori Paavo Väyrysen valinnan puolesta presidentinvaaleissa. Vaalityötä tehdään yhteistyössä Keskustan Peräpohjolan piirijärjestön kanssa.

Kunnallisvaaleihin valmistautuminen käynnistetään myös välittömästi. Syksyyn mennessä tullaan valmistelemaan lähivuosia koskeva vaaliohjelma. Itse vaaleihin pyritään kokoamaan monipuolinen ja kattava ehdokaslista jossa huomioiduksi tulevat eri  ammatti- ja ikäryhmät, sekä koko kunnan alue tasapuolisesti. Nyt siis kaikki, joita ehdokkuus tai keskustalaisuus laajemminkin kiinnostaa ottakaa yhteyttä kunnallisjärjestön suuntaan.

Vaalien lisäksi suunnitelmassa nousee esille 8.-10. kesäkuuta Rovaniemellä pidettävä puoluekokous. Sinne päätettiin osallistua mahdollisimman suurella joukolla lyhyen kokousmatkan johdosta. Lisäksi toimintasuunnitelmassa esille nousee aktiivinen jäsenhankinta, sekä pyrkimys kehittää nettisivujen sisältöä.

Kokouksen alussa paikalla vieraili jokivarren oma kansanedustaja Simo Rundgren, joka kertoi tuoreet eduskuntakuulumiset.
- Keskusta on oppositiossa, ja se tuo oman lisähaasteensa työhön Arkadianmäellä, hän kertoi. Kansa on päättänyt, että nyt vastuun poliittisista ratkaisuista kantavat muut kuin keskusta. Oppositiossa tehtävämme on olla kansan tulkkina ja tuoda esiin vaihtoehto hallituksen toimille. Kehotan kansalaisia ottamaan rohkeasti yhteyttä – eduskuntatyö on vanhastaan tuttua ja teen parhaani ihmisten asioitten hoitamisessa. Oppositioedustajakin voi palvella kotiseutua ja isänmaata,  Simo jatkoi.

Simo Rundgren kertoi esityksessään myös keskustan varjobudjetin sisällöstä ensi vuodelle. Selviä painotuseroja löytyi hallitukseen esittämään vaihtoehtoon nähden. Niistä mainittakoon mm. ruoan alv:n alentaminen, sekä sähkön ja polttoaineen veronkorotuksista luopuminen Lisätuloja saataisiin yleistä arvonlisäveroa 2 % nostamalla. Alustuksen jälkeen syntyi keskustelua, jossa esitettiin syvä huoli poliisivoimien puuttumisesta Pellossa. Käytännön partiotyöhön kun ei löydy koko kunnasta omaa henkilöstöä. Kritiikki kohdistettiin poliisipiirin tekemiin ratkaisuihin, joihin on tähän saakka tuloksetta pyritty vaikuttamaan. Poliisien puuttuminen alkaa näkyä katukuvassa ja ihmisten mielissä. Turvattomuuden tunne lisääntyy kuntalaisten keskuudessa ja viikonlopun kyläralli kuntakeskuksessa puhuttaa.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajana jatkaa Risto Kuusijärvi ja sihteerinä Jani Leppäjärvi. Muut johtokunnan jäsenet ovat: Markku Alaoja, Paula Alaoja, Pentti Alaoja, Eila Havela, Raija Matinlompolo, Teuvo Matinlompolo, Kai Moberg, Riitta Niva, Satu Saukkoriipi, Leila Senbom, Tommi Vanha. Varapuheenjohtajan, vaalipäällikön rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt valitsee johtokunta järjestäytymiskokouksessaan.

PERÄPOHJOLAN PIIRI KOOLLA KEMINMAASSA

Keskustan Peräpohjolan piirin väki kokoontui lauantaina 12.11.2011 Keminmaalle Tähtirantaan pitämään sääntömääräistä syyskokousta. Kokoukseen oli saapunut Keskustan puheenjohtaja Mari Kiviniemi ja kansanedustajat Simo Rundgren ja Eeva-Maria Maijala.

Kokouksessa oli läsnä 53 virallista ja 15 epävirallista edustajaa. Pellolaisia edustajia paikalla oli puolisen tusinaa. Piirissä kunnallisjärjestön puheenvuoron piti kunnallisjärjestön sihteeri, Jani Leppäjärvi.

Piirin syyskokous 12.11.2011.jpg

Puheessaan Leppäjärvi käsitteli kuluvana vuonna pidetyn eduskuntavaalien tulosta ja sen myötä piirin talouden heikkenemistä, joka vaikuttaa vuosiksi eteenpäin piirin toimintaan. Perussuomalaisten vaalimenestys aktivoi toiminnan myös Pellossa ja Keskustan valtuustoryhmästä Perussuomalaisiin loikannut valtuutettu alkoi vetämään paikallista toimintaa.

Tammikuun presidentinvaaleissa Pellon keskustalaiset tulevat tekemään kaikkensa, että Paavo Väyrynen menee toiselle kierrokselle ja siitä eteenpäinhän on kaikki mahdollista.

Tulevan vuoden kunnallisvaaleissa Leppäjärvi kertoi valtuuston pienenevän 27 valtuutetusta 21 valtuutettuun ja kattavan ehdokaslistan saamisen olevan haasteellinen. Pellon Keskustan tarkoituksena on laatia tiivis ja ytimekäs vaaliohjelma ja mennä itse vaaleihin asialinjalla.

Piirihallitukseen tulivat valituiksi Pellosta Eero Ylitalo, joka valittiin puheenjohtajaksi toistamiseen sekä jäseneksi Jani Leppäjärvi.

KESKUSTA PELLON MARKKINOILLA

Pellon kevät markkinat pidettiin 25.-26.3.2011. Keskustan Pellon kunnallisjärjestö oli mukana markkinoilla omalla vaaliteltallaan.

Perjantaina 25.3 Keskustan vaaliteltalla vieraili kansanedustajaehdokkaista Eero Ylitalo, Simo Rundgren, Tommi Lepojärvi, Outi Keinänen ja Katri Kulmuni.
Lauantaina 26.3 oli markkinoilla hieman hiljaisempi päivä johtuen saman aikaisista tapahtumista lähi alueilla.

Kevät markkinat 2011.jpg

VAALITUVAN AVAJAISET

Keskustan Pellon kunnallisjärjestön vaalituvan avajaisia vietettiin lauantaina 12.3.2011.Vaalitupa oli avoinna klo 12-15 välisen ajan. Vaalituvalla vieraili reilu 30 henkeä. Tilaisuuden juonsi kunnallisjärjestön puheenjohtaja Risto Kuusijärvi Anna-Liisa Pasman avustamana.

Vierailijoina olivat Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli, kansanedustaja Janne Seurujärvi sekä kansanedustaja ehdokkaat Simo Rundgren, Eero Ylitalo, Mirva Salmela, Outi Keinänen, Heikki Nivala, Tommi Lepojärvi ja Katri Kulmuni.

Kuntaministeri Tapani Tölli Keskustan Pellon kunnallisjärjestön vaalivan avajaisissa Kuva 3.jpg

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli kertoi ministeriönsä ajankohtaisista asioista ja PARAS-hankkeen nykytilasta. Kansanedustajaehdokkaat esittäytyivät ja kertoivat vaaliteemoistaan. Heiltä kysyttiin "kyllä tai ei" vastauksina kantoja mm. tuleeko ydinvoimala rakentaa Simoon, pitääkö pääomaverotusta kiristää, hyväksyvätkö he homoavioliitot ja pitääkö poronkäristykseen lisätä paljon voita.

VAALIKOULUTUS PELLOSSA

Pellossa pidettiin 20.helmikuuta 2011 kunnanviraston valtuustosalissa koulutustapahtuma, jossa valmisteltiin paikallista toimintaa ennen huhtikuun eduskuntavaaleja. Keskustan Peräpohjolan piirin toiminnanjohtaja Ritva Lampelan vetämässä tilaisuudessa oli läsnä kymmenkunta järjestöaktiivia.

Toiminnanjohtajan alustusten jälkeen virisi vilkas keskustelu tulevien vaalien keskeisistä teemoista.
Kuvassa osa tilaisuuden osanottajista 

Keskustan järjestöväkeä vaalikouluksessa 21.2.2011 pieni versio.jpg

KESKUSTAVÄKI KOOLLA PELLOSSA

Keskustan Pellon kunnallisjärjestön piti viime sunnuntaina vuosikokouksensa kunnanviraston valtuustosalissa. Paikalla oli koolla noin kolmekymmentä puolueen aktiivia. Puhetta kokouksessa johti Esa Rautio ja sihteerinä toimi Jani Leppäjärvi. Kokouksessa hyväksyttiin v. 2009 tilit, keskusteltiin vilkkaasti puolueen tavoiteohjelmasta 2010-luvulle ja kuultiin kunnallisjärjestön, valtuustoryhmän ja kirkkovaltuustoryhmän vuosikertomukset viime vuodelta.

Kokous käynnisti myös toimenpiteet jotka liittyivät ensi marraskuun seurakuntavaaleihin valmistautumiseen. Varsinainen vaalipäivä on 14.11.2010. Käytännön toimenpiteenä johtokunnalle tuli tehtäväksi muodostaa oma valitsijayhdistys Tavoitteena keskustalla on löytää mahdollisimman täysi lista monipuolisia ehdokkaita kunnan eri osista. Syksyn vaaleissa tehdään historiaa, koska tuolloin kaikki 14.11 mennessä 16-vuotta täyttäneet voivat äänestää ensimmäistä kertaa. Itse ehdokkaiden tulee olla 18-vuotta täyttäneitä seurakunnan jäseniä. Ehdokashankinta jäi kuuden paikallisyhdistysten harteille.

Keskustan puoluekokous järjestetään Lahdessa 11-13. kesäkuuta ja sinne matkustanee Pellosta 10-15 edustajaa. Kokouksessahan valitaan puolueelle uusi puheenjohtaja, ja ehdolla on neljä nimeä. Kunnallisjärjestön vuosikokous ei ottanut kantaa kenenkään ehdokkaan puolesta, kuten ei myöskään kenenkään eduskuntavaaleihin esillä olleen nimen puolesta. Keskustassa paikallis-yhdistyksillä on esitysoikeus eduskuntavaalien ehdokasnimiin liittyen, ja päätettiin yksimielisesti odotella rauhassa niitä kannanottoja.

VAALIKAMPANJA –KOULUTUS


Jarmo Korhonen ja Jani Ylitorniolla eduskuntavaali koulutuksessa 20.3.2010 Kuva 2.jpg

Lauantaina 20. maaliskuuta pidettiin Ylitornion Kristillisen opiston tiloissa Keskustan Peräpohjolan piirin ja Maaseudun sivistysliiton järjestämä "Miten eduskuntavaalien vaalikampanja rakennetaan" –koulutus. Pellolaisista mukana olivat kunnallisjärjestön sihteeri Jani Leppäjärvi, Keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja ja Pellon kunnanvaltuutettu Eero Ylitalo ja Peräpohjolan Keskustanaisten puheenjohtaja, Pellon kunnanvaltuuston 2. vpj Asta Valkonen.

Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen avasi koulutuksen ja kertoi Keskustan lähtökohdista tulevaan eduskuntavaaliin vuonna 2011. Esityksessään kertoi mm. kampanjarahoituksen pelisäännöistä, kampanjan suunnittelemisesta ja sen noudattamisesta.

Lapin liiton maakuntajohtaja Esko Lotvonen esitelmöi Pohjois-Suomen tulevaisuuden näkymistä, tulevista kaivos hankkeista ja niihin liittyvistä infrastruktuurien rakentamisista.

Hämeen piirin nuori eduskuntavaaliehdokas 2007, pääministeri Vanhasen eduskunta-avustaja Tarja Anttonen kertoi kokemuksistaan omassa vaalikampanjastaan ja antoi vinkkejä mahdollisille ehdokkaille.

Maittavan lounaan jälkeen Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen esitelmöi vaalikampanjasta käytännössä, miten ehdokkaan vaalikampanja tulee tehdä ja kuinka kunnallisjärjestöt sekä paikallisyhdistykset osallistuvat vaalityöhön.

Kahvitauon jälkeen oli ryhmätöiden aika. Keskustan vaalitoiminnan suunnittelupäällikkö Pekka Reponen ja Maaseudun sivistysliitosta Tarja Anttonen pohjustivat ryhmätöitä. Ryhmätöiden anti oli antoisa.

Ryhmätöiden purkamisen ja pienen keskustelun jälkeen koulutus päättyi ja oli kotimatkan aika.

Jani Leppäjärvi

LAPIN TULEVAISUUSSEMINAARI


Keskustan Peräpohjolan piiri ja Keskustanaiset järjestivät yhdessä MSL:n kanssa Lapin tulevaisuusseminaarin 13.-14.2.2010 Ylläsjärvellä, Hotelli Ylläs Saagassa.

Pellolaisia kunta- ja keskustapäättäjiä seminaariin osallistui yhteensä 14 henkilöä. Kunnallisjärjestöä edusti kunnallisjärjestön sihteeri, Jani Leppäjärvi. Kunnanhallitusta edustivat puheenjohtaja Esa Rautio ja Eila Havela. Valtuutetuista paikalla olivat valtuuston 2. varapuheenjohtaja Asta Valkonen ja valtuutetut Pentti Alaoja, Anne-Mari Kovalainen ja Eero Ylitalo.

Seminaarissa pureuduttiin Lapin nykytilaan ja tulevaisuuden haasteisiin. Seminaarissa aiheina olivat kaivoshankkeet, matkailu, yrittäjyys, energia-asiat, logistiikka ja kuntatalous.

Seminaarin emäntänä ja isäntänä toimivat lauantaina Ritva Lampela ja Martti Ruotsalainen ja sunnuntaina Asta Valkonen ja Hannes Manninen.

Lauantaina seminaarin avasi pellolainen, keskustan Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Eero Ylitalo. Hän toivotti seminaariin osallistujat tervetulleiksi ja toivotti seminaariväelle antoisaa seminaaria.

Kolarin Kunnan elinkeinoasiamies Tapio Niittyranta valotti Ylläksen kehitystä ja tulevaisuuden näkymiä. Lappilaisen yrittäjän tulevaisuuden toiveista ja odotuksista esitelmöi pellolainen Kuljetus Kovalainen Oy:n yrittäjä, Anne-Mari Kovalainen.

Anne-Mari Kovalainen.jpg

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen toi valtioneuvoston terveiset ja esitelmöi viennin merkityksestä Lapin tulevaisuudelle.

Paavo Väyrynen.JPG

Lapin Liiton toimialapäällikkö Maija Uusisuo esitelmöi Lappiin ja Pohjois-Ruotsiin tulevien kaivoksien merkityksestä Lapille ja kaivoksien tulevaisuuden näkymistä. Pajala-Kolari rautakaivoshankkeista ajankohtaiskatsauksen toi Northland Resources inc. –yrityksen yhteysjohtaja Jonas Lundström. Sallan kunnanjohtaja Juha Kesälahti esitelmöi Soklin kaivoksesta ja kaivoksen merkityksestä Itä-Lapille.

Kansanedustaja Janne Seurujärvi aiheena oli Lapin kehitysnäkymät sekä logistiset ratkaisut tuleville vuosille. Telan tiedottaja Simo Hynninen esitelmöi ajankohtaisista eläkeasioista.

Illalla seminaariväki nautti Hotelli Ylläs-Saagan a la carte ravintolassa herkullisen illallisen, joka piti sisällään lappilaisia raaka-aineita, mm. poroa ja karpaloa. Illallisen jälkeen seminaariväki siirtyi baarin puolelle viettämään iltaa, tanssimaan ja laulamaan karaokea.

Sunnuntaina Lapin Liiton maakuntajohtaja Esko Lotvonen aloitti päivän esitelmöimällä Lapin energiastrategiasta. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila jatkoi energia asialla esitelmöidessä metsäenergiasta ja mahdollisuuksista.

Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen toi terveiset puoluetoimistolla seminaariväelle ja Keskustan tulevaisuuden näkymistä. Kansanedustaja Hannes Manninen puolestaan esitelmöi kuntatalouden tulevaisuuden näkymistä.

Kainuun maakuntavaltuuston puheenjohtaja, kunnanjohtaja Timo Säkkinen kertoi kokemuksista Kainuun maakunta kokeilusta ja kuinka niitä voitaisiin hyödyntää Lapin maakunta kokeilussa.

Rovaniemen kaupungin hallituksen puheenjohtaja Sakari Trög kertoi vanhan Rovaniemen kaupungin ja maalaiskunnan kuntaliitoksesta ja sen vaikutuksesta vetovoimaan. Keminmaan kunnanjohtaja Tommi Lepojärvi esitelmöi kuntansa taivalta kriisikunnasta terveeksi taloudeksi.

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi esitelmöi Keskustan lääkkeistä Suomen ja Lapin turvaamiseksi. Hän kertoi mm. viime aikoina pellolaisiakin puhuttaneesta pormestari kokeilusta.

Mari Kiviniemi ja Jani Leppäjärvi.jpg

Ministeri Mari Kiviniemen esitelmän jälkeen oli päätöskahvien aika ja seminaariväki lähti kotimatkalle.

Jani Leppäjärvi

SYYSKOKOUS VALINNAT KAUDELLE 2010

Keskustan Pellon kunnallisjärjestön syyskokous pidettiin sunnuntaina 15. marraskuuta Pellon kunnan valtuustosalissa. Paikan päällä oli parinkymmenen järjestöaktiivin lisäksi myös keskustan Peräpohjolan piirin toiminnanjohtaja Ritva Lampela.

Normaalien syyskokouksen rutiiniasioiden lisäksi kokousväki kävi vilkasta keskustelua ajankohtaisesta asioista. Esillä olivat mm. perusturvan organisaatioasiat, kuntien välinen yhteistyö sekä luottamushenkilöiden jalkautuminen elvyttämään perusjärjestöjen toimintaa. Kokouksessa käytiin myös alustavaa keskustelua valmistautumisesta vuoden 2011 eduskuntavaaleihin.

Risto Kuusijärvi valittiin uudelleen kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi. Jussi-Pekka Heinonen valittiin myös jatkamaan varapuheenjohtajana. Uudeksi sihteeriksi valittiin Jani Leppäjärvi väistyvän Riitta Nivan tilalle. Johtokuntaan valittiin edellä mainittujen lisäksi Riitta Niva, Markku Alaoja, Pentti Alaoja, Viljo Senbom, Asta Keränen, Tarmo Uusitalo, Erika Mäkikyrö, Sauli Konttajärvi, Satu Saukkoriipi ja Tommi Vanha.

KESKUSTAVÄKI LAIVARISTEILYLLÄ

Puolueristeilyllä 2009.jpg


Lokakuun 30.-31. 2009 keskustaväki kokoontui 1400 ihmisen voimin Helsinki-Tallinna väliselle laivaristeilylle. Mukana oli koko puoluejohto, pääministerin ja puolueen puheenjohtaja Matti Vanhasen johdolla. Ohjelmassa oli seminaareja, paneelikeskustelu ja tietysti vapaata seurustelua.

Pellosta mukana olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Esa Rautio ja oheisessa Helsingin Sanomien kuvassa esiintyvä Erkki Konttajärvi.

EERO YLITALO JATKAA PIIRIN PUHEENJOHTAJANA


Keskustan Peräpohjolan piirin sääntömääräinen syyskokous pidettiin sunnuntaina 18.10.2009 Torniossa, Seminaarin koululla. Kokouksessa oli mukana Ulkomaankauppa ja -kehitysministeri Paavo Väyrynen, Keskustan varapuheenjohta ja kansanedustaja Tuomo Puumala sekä kansanedustajat Janne Seurujärvi ja Hannes Manninen.
Kokoukseen oli saapunut 48 virallista ja 25 epävirallista edustajaa. Pellolaiset olivat lähteneet kokoukseen vahvalla edustuksella, 12 virallisella ja 2 epävirallisella edustajalla. Piiritoimikuntaan (hallitukseen) saatiin vahva pellolainen edustus, kun Eero Ylitalo valittiin puheenjohtajaksi toistamiseen sekä Risto Kuusijärvi ja Jani Leppäjärvi jäseniksi.

Syyskokous oli varsin pitkä ja kotimatkalle päästiin lähes 6 tunnin istumisen jälkeen iloisin mielin.

KESKUSTA JUHLI LAMSPIJÄRVELLÄ

Lampsijärvi1.jpg


Keskustan Lankojärven ja Sirkka-Lampsijärven paikallisyhdistykset juhlivat yhteistä 70-vuotista historiaansa lauantaina Lampsijärven kylätalolla. Juhlassa kuultiin molempien yhdistysten historiikit, joissa yhteistä alkutaivalta muisteltiin ja kerrattiin keskeiset tapahtumat nykypäivään saakka. Juhlapuheen piti Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rantakangas.

Juhlivien yhdistysten perustava kokous pidettiin Lankojärvellä 10.3.1939 Benjami Vaaran talossa. Paikalle oli kokoontunut väkeä lähikylistä ja tässä yhteydessä perustettiin Turtolan järvikylien paikallisosasto. Asian käytännön toimeenpanoa oli edistämässä Peräpohjolan piiristä silloinen toiminnanjohtaja Martti Miettunen. Tämä monista eri tehtävistä tuttu valtioneuvoksemme oli tuolloin luomassa maalaisliiton organisaatiota länsikairassa. Uuden yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Yrjö Rantaniemi ja sihteeriksi Arvo Rautio. Johtokuntaan valittiin edellisten lisäksi K J Rautio, K J Enbuske, Oskari Mustajärvi, Eelis Lantto ja Isidor Mäki. Sotavuodet katkaisivat toiminnan, mutta perustamisvaiheessa kylvetty aatteen siemen alkoi tuottaa satoa ja uusi käyntiinlähtö tehtiin vuonna 1947.

Vuonna 1955 Sirkka-Lampsijärvi perusti oman yhdistyksensä uudesta äänestysaluejaosta johtuen. Maalaisliitto puolueena suositteli tuolloin yhdistysten toiminnan rajaksi juuri tuota äänestysaluetta ja näin tehtiinkin. Samassa yhteydessä Lankojärven kylä muutti oman osastonsa nimen kylän nimen mukaiseksi.

Toiminta itsenäisenä yhdistyksenä on molemmilla jatkunut siitä alkaen. Viime vuosina on keskustelua käyty siihen sävyyn, josko yhdistykset yhdistyisivät jälleen. Käytännössä se lienee vain ajan kysymys.

Yhdistysten alueelta on vuosikymmenten saatossa noussut esiin monia Pellon kunnan keskeisiä vaikuttajia. Heistä pitkäaikaisempia ovat kunnanvaltuutettuina olleet Arvo Rautio, Isidor Mäki, Matti Kuusijärvi, Esa Mäki ja Risto Kuusijärvi.

Lampsijärvi2.jpg

Juhlan yhteydessä muistettiin yhdistysten aktiiveja. Keskustan myöntämän kultaisen ansiomerkin saivat Kalevi Enbuske ja Matti Kuusijärvi. Hopeisen ansiomerkin vastaanottivat: Vilho Mustajärvi, Esa Mäki ja Lauri Puolamaa, sekä pöytästandardit: Päivi Enbuske, Olavi Koskela, Kaarina Kuusijärvi, Mirjam Mattila, Mirja Romakkaniemi, Satu Saukkoriipi, Sisko Saukkoriipi, Kirsti Vaara, Usko Vaara.

Juhlassa esiintyivät lisäksi Lankojärven kylän vaimot Eila Enbusken saagoja esittäen. Musiikkiesitysten takana olivat Pekka Lantto, hanuri ja Helge Sirkkala, laulu.

Rantakangas.jpg

Juhlapuheen juhlassa pitänyt Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Antti Rantakangas korosti nykyisten, tiukkojenkin talouspoliittisten linjausten olevan pitkällä tähtäimellä tämän kansakunnan pelastus. - Keskusta haluaa pääministeri Vanhasen johdolla tehdä ratkaisuja, jotka pitkällä tähtäimellä vievät kansantaloutemme kestävällä tavalla yli taantuman. Tässä työssä keskeisimpinä elementteinä ovat työurien pidentäminen kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tavoite on haastava mutta yhteistyössä asiaa valmistellaan työmarkkinaosapuolten kanssa, totesi Rantakangas. Hän nosti esiin myös toisen keskustalle tärkeän tavoitteen, eli kasvuohjelmasta sopimisen. Se perustuu pääministeri Vanhasen linjaukseen viime tammikuulta. Siinä hän määritteli tavoitteeksi vahvaa panostusta osaamiseen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja liikenneverkoston -ja luonnonvarojen hyödyntämiseen. Edellä mainituilla eväillä saadaan valtion myötävaikutuksella kasvun edellytyksiä parannetuksi huomattavasti.

Rantakangas kertoi keskustan linjauksen olevan selkeä sosiaalipolitiikan osalta. Sinne ei leikkauksia suunnitella, vaan esimerkkeinä tulevasta positiivisesta kehityksestä sillä sektorilla hän mainitsi tulevan takuueläkkeen.ja lapsiperheiden etujen indeksisidonnaisuuden. Energiapolitiikassa ollaan myös valmiita tukemaan uusia toimintatapoja. Esimerkkeinä esiin nousi mm. metsähakkeen hyödyntäminen. bioenergian uudet mahdollisuudet jne. Rantakangas antoi myös tukensa Fennovoiman pyrkimyksille saada lupa ydinvoimalan rakentamiseen. Tämä lisää hänen mukaansa kilpailua sähkömarkkinoilla ja on siten kuluttajan etu. Hän piti myös tärkeänä, että Pohjois-Suomeen sijoitetaan tulevaisuudessa ydinvoimayksikkö. Se olisi merkittävä aluepoliittinen panostus pohjoiseen. Tärkeänä Rantakangas piti myös hallituksen panostusta ohjata uutta rahaa kunnille. Yhteisöverojen uuden jakomallin lisäksi tarvitaan lisää rahaa valtionosuuksiin.